Nieuwsbrief Bekijk de webversie
nieuwsbrief
Jaarvergadering

Geachte leden,

vergaderingGraag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op:
dinsdag 4 april 2023.
De vergadering zal worden gehouden in het Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5, 5702 NR Helmond.
Aanvang 19.30 uur.

 

Indien u de vergadering wilt bijwonen graag aanmelden via info@heemkundekringhelmont.nl

 

 

Agenda

 

1.   Opening en welkom.

                                                                                                                                 

2.   Notulen jaarvergadering 5 april 2022. Zie bijlage.

                                                                                                                                      

3.   Jaarverslag 2022. Zie bijlage.

                                                                                                                            

4.   Financieel overzicht 2022 en begroting 2023. Zie bijlage. 

                                  

5a.   Verslag kascommissie door Martin van der Steen (vervangen door Ad Snels) en Ton Pijnenburg. 

 

5b.   Benoeming nieuwe leden kascommissie.

                                           

6.   Bestuur mutaties.

      Secretaris Dorethé van Dijk is aftredend en herkiesbaar. 
      Andere kandidaten kunnen zich opgeven vóór 22 maart bij de secretaris via  
      info@heemkundekringhelmont.nl of tel.nr. 0492-474745.

                                                                                                                              

7.   Verslag werkgroepen. Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten of die andere zaken aan de vergadering willen voorleggen worden hiertoe in de gelegenheid gesteld.

                                                                                                                                      

8.   Wijziging statuten in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 

9.   Vooruitblik 2023.

                                                                                                                                     

10.   Rondvraag en sluiting.

 

U kunt via www.heemkundekringhelmont.nl de bijlagen inzien, kiest u dan in de keuzebalk “over ons – organisatie – documenten”.

 

 - Korte pauze.

 

 - Vertoning diverse filmpjes uit de oude doos.

 

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een hapje en drankje.

 

Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris

 
Contact
Heemkundekring Helmont
Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS Helmond
info@heemkundekringhelmont.nl