Agenda 2018
2017

We hebben weer een interessant programma voor onze leden:

dinsdag

23

januari

Lezing "Stinkende vellekes"

dinsdag

20

februari

Ledenvergadering

dinsdag

21

maart

Excursie naar: "Huijbregts Groep B.V."

dinsdag

17

april

Hellemonse avond met Bert Kuijpers.

vrijdag

20

april

Gezellige dag i.v.m.ons 70-jarig jubileum.

dinsdag

11

september

Lezing door Wim Daniëls

dinsdag

2

oktober

Dwars dur Hellemond

dinsdag

20

november

Lezing “Lang leve De Luchtbrug, 52 jaar Traverse”

dinsdag

11

december

Lezing “Het Helmonds”


dinsdag 23 januari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond
Lezing door de heer Theo de Jong:
'Stinkende vellekes'. In 1988 werd in Helmond een vroegere leerlooierij opgegraven. De archeologische resten bestaan uit looikuipen, werktuigen, kalk, leer en skeletresten van dieren. Er is cultuurhistorische informatie over deze leerlooierij bekend, zoals het bevolkingsregister, kadastrale gegevens, kranten- en fotoarchief, belastinggegevens en notariële akten. Bijzonder zijn de mondelinge overleveringen, opgetekend door mensen die de leerlooier in hun jeugd hebben gekend.
Na de pauze wordt ingegaan op het project:
'Helmond in 100 stukskes'.
 
dinsdag 20 februari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond
Jaarlijkse ledenvergadering
 
dinsdag 20 maart,
Aanvang 14.00 uur

Huijbregts Groep B.V.
Lagedijk 30, Helmond

Inschrijving t/m 8 maart,
telefonisch 0492-554233 of via g.liempt@heemkundekringhelmont.nl
Aanwezig 13.45 uur.
Geen eigen bijdrage.
Excursie naar: "Huijbregts Groep B.V.".
De Huijbregts Groep is opgericht door Wim Huijbregts, die startte met de verkoop van surrogaten. Het bedrijf maakte een enorme groei door en verhuisde naar Helmond. Het richt zich naast kruiden en specerijen op poeders voor de levensmiddelenindustrie.
 
dinsdag 17 april
Hellemonse avond met Bert Kuijpers.
 
vrijdag 20 april
Gezellige dag i.v.m. ons 70-jarig jubileum
 
dinsdag 11 september,
Aanvang 20.00 uur

Wijkhuis De Fonkel
Prins Karelstraat 131,
Helmond

Niet-leden 5 euro, leden gratis.
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door schrijver, taalkundige, cabaretier en spreker Wim Daniëls.
Hij werkte als docent Nederlands en Duits, was verbonden aan de Open Universiteit en is schrijver en taaladviseur. Hij leverde bijdragen aan het radioprogramma Klare Taal van de Wereldomroep en had een gesproken column in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Hij was vaak te gast bij het tv-programma Pauw en Witteman, trad op met het cabaretprogramma de Wim-crisis, was stadsdichter van Helmond en voorzitter van de Stichting Brabants Dialectenfestival.
 
dinsdag 2 oktober,
Aanwezig om 13.15 uur
bij Jan Vissermuseum

Inschrijving t/m 15 augustus,
telefonisch 0492-554233
Eigen bijdrage € 20,00 p.p.
Dwars dur Hellemond
Verrassingsmiddag in het kader van het zeventigjarige jubileum. Uitsluitend bestemd voor leden van Heemkundekring Helmont.
 
dinsdag 20 november,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Giel van Hooff:
‘Lang leve De Luchtbrug, 52 jaar Traverse'

Het is nog steeds, na ruim een halve eeuw, een omstreden kunstwerk: de betonnen overspanning over de knaal, schakel tussen oost en west. Er is de afgelopen jaren door diverse instanties gepleit voor een ondertunneling en een enkele politieke partij heeft dit punt anno 2018 nog steeds op het programma staan. De totstandkoming van De Luchtbrug oftewel de Kasteel Traverse was omgeven door heisa en toestanden.
 
dinsdag 11 december,
Aanvang 20.00 uur

in Wijkhuis De Fonkel
Prins Karelstraat 123,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Jos Leenen:
'Het Helmonds'

Een causerie over het alfabet, eigen aard en eigenaardigheden, taalrijkdom, grammatica en poëzie, met als motto: ‘Als een Helmonder flauwekul maakt, dan moet je hem serieus nemen. Als hij serieus wordt, dan valt er meestal wat te lachen’.
Al jaren gaat hij d’n boer op met gedichten, ook in het Hellemonds, en presenteert hij zijn: Ge heurt erbaaj-les, un inburgeringskurzus Hellemonds.
 
  2019


  Terug Vooruit Top Print