ANBI

De Heemkundekring Helmont is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:
• een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
• uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
• een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Heemkundekring Helmont.
ANBI (voorwaarden vanaf 1 jan. 2014) ANBI zoeken (Heemkundekring Helmont)


ANBI-gegevens
Heemkundekring Helmont te Helmond

RSIN/fiscaal nummer 802370287
KVK nummer 40238166

ContactgegevensPostadres secretariaatBezoekadres heemkamer

adres
postcode woonplaats
telefoon
e-mail
Heemkundekring Helmont
Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS  Helmond
0492-474745
t.dijk@heemkundekringhelmont.nl
Het Baken
Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS  Helmond

Beleidsplan
Het beleid van de vereniging is erop gericht om de inwoners van Helmond en omgeving bewust te maken van onze lokale historie en ons cultureel erfgoed; genaamd heemkunde.
Dit beleid dragen we uit via ons kwartaalblad Helmonds Heem en andere publicaties.
Verder organiseren we lezingen over historische feiten en aan heemkunde gerelateerde wetenswaardige onderwerpen.
Met name willen we de jeugd bij dit alles betrekken.
Documentatie is zowel digitaal als fysiek noodzakelijk en informatie dient zo breed mogelijk te zijn.
De functie van onze Heemkamer moet voorzien in de sociale behoefte van onze doelgroep.
Beleid is ook het samenwerken met de regionale heemkundekringen en Brabants Heem.

Doelstelling
De historie van Helmond te bestuderen en te onderzoeken.
De resultaten van studie en onderzoek openbaar maken.
Veel aandacht te geven aan digitale en fysieke archivering en documentering.
De toegang tot onze gegevens is openbaar via website, kwartaalblad, bibliotheek of anderszins.
Onze heemkamer open te stellen voor het publiek.
Het organiseren van lezingen, waarbij iedereen welkom is.
Te participeren in jeugdprojecten.

Bestuurders
Voorzitter:Ton Janssens
Secretaris:Dorethé van Dijk
Penningmeester:Frans 't Sas
Bestuurslid:Gerry van Liempt
Bestuurslid:Thea van Stokkum

Beloningsbeleid
Alle taken worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid.
Onkostenvergoedingen bestaan uit reiskostenvergoeding van € 0,20 per km buiten Helmond.

Activiteiten
Zie Agenda en Werkgroepen op de website.

Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening 2018 met toelichting

Notulen Jaarvergadering
Zie Notulen Jaarvergadering 26 februari 2019
Zie Notulen Jaarvergadering 20 februari 2018