Agenda 2019
2018

We hebben weer een interessant programma voor onze leden:

dinsdag

22

januari

Lezing 'Helmond van Nul tot Nu'

dinsdag

26

februari

Ledenvergadering

dinsdag

26

maart

Lezing 'Organisatie en hoofdinfrastructuur groeistad periode'

dinsdag

16

april

Lezing 'Een besluit met grote gevolgen voor Helmond'

dinsdag

7

mei

Lezing 'Middeleeuws handschriftproductie in Helmond op het spoor'


dinsdag 22 januari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Martin Geerts:
'Helmond van Nul tot Nu'.
Martin zal aan de hand van foto’s en plaatjes de kleurrijke geschiedenis van Helmond met u bespreken. Samen met u zal hij stilstaan bij het ontstaan van de stad, de bouw van het kasteel, haar bewoners en de moeilijke tijden die Helmond heeft beleefd. Hoe was het leven hier in de middeleeuwen en tijdens de tachtigjarige oorlog en hoe kon Helmond uitgroeien tot de mooie stad die het nu is.
 
dinsdag 26 februari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond
Jaarlijkse ledenvergadering
 
dinsdag 26 maart,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Henk Schimmel:
'Organisatie en aanpak van de hoofd- infrastructuur in de groeistad periode'.
In 1976 wordt Helmond door het kabinet aangewezen als groeistad. Dit mede als gevolg van de rapporten van de zogenaamde Commissie Langman (1971- 1974). Eén van de taakstellingen was het bouwen van circa 1000 woningen per jaar in de groeistadperiode 1976-1989).
De presentatie gaat over de organisatie en de aanpak van de realisatie van de grote infrastructurele projecten tijdens de groeistadperiode. Ook worden achtergrond verhalen bij de uitwerking van de plannen en de daarbij opgedane ervaring besproken.
 
dinsdag 16 april,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door Rogier Verkroost:
‘Een besluit met grote gevolgen voor Helmond’.
Hoewel oud-minister Hans Gruijters maar kort in Helmond woonde, is zijn invloed op de ontwikkeling van de stad groot. De intelligente Gruijters bleek een eigen visie te hebben op het leven en hoe de samenleving moest worden ingericht. Omdat hij steeds de discussie aanging, werd hij al op school Pietje politiek genoemd. Het hoogtepunt van zijn carrière begon in 1973 toen hij als minister in het kabinet Den Uyl aantrad.
 
dinsdag 7 mei,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door Bernardien van den Berg (RU Nijmegen)
‘Middeleeuwse handschriftproductie in Helmond op het spoor’.
Het bekendste Helmondse middeleeuwse handschrift is het ‘Vesperale van Margriet van Cortenbach’ uit 1536. Het is zo goed als zeker vervaardigd in het klooster Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond (1462-1543) en o.a. gebruikt door Margriet van Cortenbach in het klooster Soeterbeeck. De Collectie Soeterbeeck herbergt echter méér Helmondse handschriften. Welke? Op basis waarvan? De bewogen geschiedenis van de zusters, de reis van de handschriften en het onderzoek in woord en beeld.
 


  Terug Vooruit Top Print