Agenda 2019
2018

We hebben weer een interessant programma voor onze leden:

dinsdag

22

januari

Lezing 'Helmond van Nul tot Nu'

dinsdag

26

februari

Ledenvergadering

dinsdag

26

maart

Lezing 'Organisatie en hoofdinfrastructuur groeistad periode'

dinsdag

16

april

Lezing 'Een besluit met grote gevolgen voor Helmond'

dinsdag

7

mei

Lezing 'Middeleeuws handschriftproductie in Helmond op het spoor'

dinsdag

17

september

Wegens het overlijden van Ruud Wildekamp gaat zijn lezing 'Oorlogsvliegvelden in Bakel - Gemert - Helmond' niet door.

dinsdag

22

oktober

Excursie naar: 'Philips Historische Producten'

dinsdag

19

november

Excursie naar: 'Stichting Industrieel Erfgoed Meierij'

woensdag

11

december

Lezing 'Maria van Brabant'


dinsdag 22 januari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Martin Geerts:
'Helmond van Nul tot Nu'.
Martin zal aan de hand van foto’s en plaatjes de kleurrijke geschiedenis van Helmond met u bespreken. Samen met u zal hij stilstaan bij het ontstaan van de stad, de bouw van het kasteel, haar bewoners en de moeilijke tijden die Helmond heeft beleefd. Hoe was het leven hier in de middeleeuwen en tijdens de tachtigjarige oorlog en hoe kon Helmond uitgroeien tot de mooie stad die het nu is.
 
dinsdag 26 februari,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond
Jaarlijkse ledenvergadering
 
dinsdag 26 maart,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Henk Schimmel:
'Organisatie en aanpak van de hoofd- infrastructuur in de groeistad periode'.
In 1976 wordt Helmond door het kabinet aangewezen als groeistad. Dit mede als gevolg van de rapporten van de zogenaamde Commissie Langman (1971- 1974). Eén van de taakstellingen was het bouwen van circa 1000 woningen per jaar in de groeistadperiode 1976-1989).
De presentatie gaat over de organisatie en de aanpak van de realisatie van de grote infrastructurele projecten tijdens de groeistadperiode. Ook worden achtergrond verhalen bij de uitwerking van de plannen en de daarbij opgedane ervaring besproken.
 
dinsdag 16 april,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door Rogier Verkroost:
‘Een besluit met grote gevolgen voor Helmond’.
Hoewel oud-minister Hans Gruijters maar kort in Helmond woonde, is zijn invloed op de ontwikkeling van de stad groot. De intelligente Gruijters bleek een eigen visie te hebben op het leven en hoe de samenleving moest worden ingericht. Omdat hij steeds de discussie aanging, werd hij al op school Pietje politiek genoemd. Het hoogtepunt van zijn carrière begon in 1973 toen hij als minister in het kabinet Den Uyl aantrad.
 
dinsdag 7 mei,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door Bernardien van den Berg (RU Nijmegen)
‘Middeleeuwse handschriftproductie in Helmond op het spoor’.
Het bekendste Helmondse middeleeuwse handschrift is het ‘Vesperale van Margriet van Cortenbach’ uit 1536. Het is zo goed als zeker vervaardigd in het klooster Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond (1462-1543) en o.a. gebruikt door Margriet van Cortenbach in het klooster Soeterbeeck. De Collectie Soeterbeeck herbergt echter méér Helmondse handschriften. Welke? Op basis waarvan? De bewogen geschiedenis van de zusters, de reis van de handschriften en het onderzoek in woord en beeld.
 
dinsdag 17 september

Wegens het overlijden van Ruud Wildekamp gaat zijn lezing 'Oorlogsvliegvelden in Bakel - Gemert - Helmond' niet door.
Op 16 oktober 1944, kort na de bevrijding van Helmond en Eindhoven, kregen de bewoners van Rijpelberg plotseling, van de ene dag op de andere, bericht dat vanaf die datum hun grond gevorderd was ten behoeve van de aanleg van een vliegveld en dat zij geen gebruik meer van die grond mochten maken.
De oorzaak van dit plotselinge gebeuren was een tekort aan vliegvelden in oostelijk Noord-Brabant na het vastlopen van Operatie Market Garden.
 
dinsdag 22 oktober,
Aanwezig zijn 13.15 uur

Looyenbeemd 24 Eindhoven
Inschrijving voor 1 oktober,
telefonisch 0492-554233 of via g.liempt@heemkundekringhelmont.nl
Eigen bijdrage € 3,00 p.p.
Excursie naar: 'Philips Historische Producten'.
De ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft veel Philips producten voortgebracht. In de tentoonstelling ‘Philips historische Producten’ wordt de ontwikkeling van de producten weergegeven met unieke en veelal nog werkende apparaten. Als bezoeker krijgt u een beeld van het historisch erfgoed van Philips vanaf haar ontstaan in 1891.
Het 100-jarig bestaan van Philips in 1991 was aanleiding om de Stichting tot Behoud van historische Philips Producten in het leven te roepen.
 
dinsdag 19 november,
Aanwezig zijn 13.45 uur

Verlengde Noordkade 8, Veghel
Inschrijving voor 1 november,
telefonisch 0492-554233 of via g.liempt@heemkundekringhelmont.nl
Eigen bijdrage € 3,00 p.p.
Excursie naar: 'Stichting Industrieel Erfgoed Meierij'.
De Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEM ei) werd in 2009 opgericht, het toont voorbeelden van industriële en ambachtelijke bedrijvigheid uit de Meierij. De collectie loopt uiteen van een dragline, letterzetmachines en houtverspaanders, tot aan gereedschappen en telefoons. Pronkstukken zijn de lintzaagmachine en houtdraaibank van Bert van de Ven, de grondlegger van Bouwbedrijf Van de Ven.
Het museum richt zich op interacties met de bezoeker via een bewegende werkplaats. Daarnaast zijn er enkele themaruimtes. In de ontvangstkamer worden de gasten geïnformeerd over de technische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw.
 
woensdag 11 december,
Aanvang 20.00 uur

Grote zaal Het Baken
Past. v. Leeuwenstraat 23,
Helmond

Niet-leden betalen € 2,00
Géén inschrijving vooraf.
Lezing door de heer Noud de Loos:
'Maria van Brabant'
Toen Hendrik I van Brabant in 1235 stierf, werd zijn dochter Maria, vrouwe van Helmond. Ze was toen, naar de normen van die tijd, al een oudere dame van 45 jaar en vestigde zich in ’t Oude Huys, het eerste kasteel van Helmond. Uit verschillende oorkonden blijkt dat ze zich intensief bezighield met de ontwikkeling van Helmond. Met name de stichting van de Abdij van Binderen, in 1244, hield haar bezig. Ze zorgde ervoor dat de abdij werd opgenomen in de cisterciënzer orde. Maria overleed in 1260 en werd in de Leuvense Sint-Pieterskerk naast haar moeder begraven.
Deze presentatie gaat over de historie van deze periode, over de ontstaansgeschiedenis van Brabant en het prille begin van Helmond.
 


  Terug Vooruit Top Print