Wat bieden wij
Helmonds Heem
Redactie:
Marinus van den Elsen,
Kelly Geerts, Martin Geerts,
Hans Vogels, Berry Wijnen.
DE HEEMKAMER Deze ontmoetingsruimte herbergt veel naslagwerk met betrekking tot het Helmonds verleden en is gevestigd in 'Het Baken'. De Heemkamer is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Het adres is Pastoor van Leeuwenstraat 23, 5701 JS Helmond.  (Google Maps) Heemkamer Pastoor van Leeuwenstraat 23 Helmond
Telefoon 0492-330342 (alleen tijdens de openingstijden)
De afdeling Genealogie van de Heemkundekring Helmont is ook gevestigd in 'Het Baken', Pastoor van Leeuwenstraat 23, en is tevens ook iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur geopend.

HELMONDS HEEM Vier maal per jaar verschijnt ons tijdschrift "Helmonds Heem". Elk nummer bevat artikelen over de geschiedenis van Helmond. De schrijvers van deze artikelen worden zowel binnen als buiten het ledenbestand gevonden.
Ook ontvangt u diverse andere publicaties door het jaar heen. Via "Helmonds Heem" worden de leden op de hoogte gebracht van de activiteiten van de vereniging.

BIDPRENTJES ARCHIEF Inmiddels zijn ruim tachtigduizend bid- en herdenkingsprentjes opgeslagen in een in eigen beheer ontwikkeld programma met uitgebreide zoekmogelijkheden en statistieken. Deze digitale databank bevindt zich in de Heemkamer en kan door geïnteresseerden geraadpleegd worden. Jaarlijks komen er ongeveer vijf- tot zesduizend items bij.

LEZINGEN Door het jaar heen worden lezingen gehouden over onderwerpen die in historisch verband staan met Helmond en omgeving.
De lezingen worden gehouden in de aula van 'Het Baken', Pastoor van Leeuwenstraat 23, Helmond.

EXCURSIES Meerdere keren per jaar wordt er een kleine excursie gehouden naar historische/culturele bezienswaardigheden in de omgeving van Helmond. Er vinden onder andere bezoeken plaats aan heemkundekringen en musea in de omgeving.