Links
"Het Slotje Peelland in relatie met het Huys Oudt Peelland"
beschreven door Mario Kuijpers, Heemkundekring Helmont.
Het is tevens een pleidooi voor het behoud van het karakteristieke neobarok trapgeveltje in de Ameidestraat te Helmond.
Website van het Nederlands Bidprentjes Archief
Eind 2005 zijn Egbert Wijnen uit Mierlo en Theo van Beeck uit Helmond begonnen met het opbouwen van een databank van bid- en herdenkingsprentjes waarbij, naast de gebruikelijke persoonsgegevens, zowel de voor- als binnenzijde digitaal in kleur worden opgeslagen.
Website van   Helmond binnen de wallen
Helmond heeft een boeiende historie.
De Heemkundekring Helmond-Peelland heeft veel informatie vergaard omtrent het verleden van percelen binnen de stadswallen.
Website van het  Jan Visser Museum
Het museum bevat een verzameling van voorwerpen uit de oude ambachten. Ook het historisch materiaal van de gemeentebrandweer Helmond en diverse bedrijfsbrandweerkorpsen is te bezichtigen.
Website Foto- en Filmbank Noord-Brabant Heemkundekring Helmont
Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Brabantserfgoed.nl biedt een podiumaan mensen en organisaties die hun erfgoedverhalen en -collecties willen delen.
Website van   Collectie Museum Helmond
MODERNE KUNST Beeldende kunst geďnspireerd door de populaire beeldcultuur en de alledaagse leefomgeving. MENS EN WERK Beeldende kunst rond het thema van de werkende mens. STADSHISTORIE (Kunst)voorwerpen over de geschiedenis van Helmond en Kasteel Helmond.
Website van Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband
De Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) gewest Helmond en omgeving is, vanaf de oprichting in 1984, actief als belangenbehartiger van archeologie in de regio Peelland en stimuleert overheden tot een verantwoord beleid.
Website van het  Brabants Heem
De stichting Brabants Heem is een marktplaats voor informatie, educatie, overdracht, behoud en cultuur op het gebied van immaterieel en materieel erfgoed, ten behoeve van de aangesloten heemkundekringen in Noord-Brabant en het publiek.
Website van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Het RHCe beheert de archieven van 20 gemeenten in deze regio. Naast deze overheidsarchieven, bewaart het RHCe archiefcollecties van bedrijven, scholen, kerken en vele andere instellingen. Behalve archieven heeft het RHCe een grote collectie foto’s, films en ander beeldmateriaal, alsook literatuur en kranten over de regio.
Website van het Brabants Historisch Informatie Centrum
Op deze website kunt u zoeken naar:
voorouders binnen Noord-Brabant; voorouders buiten Noord-Brabant;
foto's (de beeldbank bevat op dit moment ruim 100000 foto's);
archieven (met meer dan 300.000 archiefstukken van instellingen en gemeenten).
Website van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond
Het doel van Stichting Erfgoed Helmond is het behouden, bewaren en documenteren van alles uit het verleden voor wat betreft arbeid, handel en industrie van Helmond en omgeving.
Website van Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is dé organisatie voor erfgoed in Brabant.
Iedereen die geďnteresseerd is in de cultuur en geschiedenis van de provincie Noord-Brabant kan bij ons terecht.
Een interessant onderdeel van "De weblog van Helmond" is de rubriek: Naw en Vruuger. In meer dan 60 "schilderijen" worden straatfoto's van naw vergeleken met straatfoto's van vruuger.
(Het opbouwen/downloaden van de website kan wel enige tijd duren)
Oud helmond heeft een grote verzameling oude foto's van Helmond tot haar beschikking. Op een dag besloten ze er een site van te maken, zie hier het resultaat. .
Op zondag 11 april 2010 stelde burgemeester Daandels, DeurneWiki voor iedereen beschikbaar.
Deurnewiki is een project van heemkundekring H.N. Ouwerling met als enig doel kennis over de historie van Deurne en al haar kerkdorpen vrij en open te delen.