werkgroepen
Werkgroepen
helmond binnen de wallen

 

Met het project ‘Helmond binnen de Wallen’ wordt gepoogd de bronnen betreffende de bewoningsgeschiedenis van het Helmondse centrum toegankelijk te maken. Tot deze bronnen behoren de schepenprotocollen, de verpondingsregisters, de hoofdgeldlijsten, de gaar- en collectboeken, de huizenlijsten, de notariële aktes en de kadastrale gegevens. Alle gegevens uit deze bronnen met betrekking tot het doel en doelgebied van de werkgroep zijn/worden vastgelegd in een database die via de website helmondbinnendewallen.nl is te raadplegen.                                                                                                                                                                                     

Website: helmondbinnendewallen.nl