kasteel
heemkamer-intern
Foto: Henk van Dijk

 

Heemkundekring Helmont onderzoekt en bewaakt het historisch erfgoed van de stad Helmond. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd om een zo breed mogelijk publiek hiervan kennis te laten nemen. Publicatie kan in het kwartaalblad Helmonds Heem, maar soms ook als boek of als onderdeel van de website.

Openingstijden heemkamer

Elke donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Elke 2e dinsdagavond van de maand 19.00-21.00 uur

 

Lezingen en excursies

De heemkundekring organiseert regelmatig een lezing die de heemkundige kennis van leden, en niet-leden, verdiept.De lezingen worden meestal gehouden in het Jan Visser Museum.

Enkele keren per jaar wordt er een excursie gehouden naar historische/culturele bezienswaardigheden in de omgeving van Helmond. Er vinden onder andere bezoeken plaats aan heemkundekringen en musea in de omgeving.

 

Nieuwsbrieven

Indien daar aanleiding toe is, informeert het bestuur de leden door middel van een nieuwswbrief. De nieuwsbrieven zijn ook op deze site in te zien.
Nieuwsbrieven vindt u hier.