Het slotje Bruheze

Startbijeenkomst slotje Bruheze
Datum: Maandag 20 Januari 2020 19.30uur Heemkamer Heemkundekring Helmont

Doel van de bijeenkomst:
Is het mogelijk om door middel van bureau-onderzoek uit te zoeken of een eenduidige vaststelling van de locatie van slotje Groot-Bruheze mogelijk is waardoor na eventueel nieuw radaronderzoek het booronderzoek gericht kan plaats vinden.

Beknopt verslag:
Er is eerder onderzoek gedaan naar het Vlierdens deel van Brouwhuis, aan de Zeelenweg, waar men een rechthoekige structuur heeft gevonden op oude kaarten. Bij opgravingen zijn aanwijzingen gevonden (o.a. gracht, waterput) dat zich hier een slotje (Klein Bruheze) heeft bevonden. De aandacht richt zich in deze werkgroep voornamelijk op het Bakelse deel van Brouwhuis, waar een slotje Groot-Bruheze aanwezig kan zijn geweest. Hier is op kaarten bij het Rietven ook een rechthoekig terrein met een ronding gevonden dat mogelijk een motteheuvel met voorburcht zou kunnen bevatten. Eerder radaronderzoek op dit perceel gaf onvoldoende aanleiding voor verder booronderzoek. De aandacht richt zich nu meer op het perceel met de ronding aan de noordzijde van de woonhuizen en minder op de pony-weide. Het grondgebied is heerlijk bezit geweest van klooster Echternach. Of ze bezit van grond hebben gehad is onzeker. De vroegste grondbezitters zijn onbekend. Was dat de familie van Horne? De familie van Bruheze heeft hier daarna wel grondbezit gehad. De vermoedde relatie met een familie van Bruheze in Loveren is niet overtuigend aangetoond. Extra aandacht vraagt ook de oprichting van een Catharinakapel door een lid van de familie van Bruheze. Op kaarten staat deze aangegeven bij het Rietven, op een zogenaamde Kapelakker. De exacte locatie is onbekend.

De werkgroep krijgt een aantal aandachtspunten.

Voor ieder aandachtspunt is een werkgroep gevormd:

  1. Kaarten / plattegronden inventariseren van beide Bruhezes en grondgebied in Brouwhuis. Bestaan de kaarten uit 1664 en 1737 nog?
  2. Genealogie in kaart brengen van familie van Bruheze en zo mogelijk van de relaties met andere vroegere en latere bezitters van Brouwhuis.
  3. Aangeven wat en waar (bronnen) al eerder informatie gevonden is in en rond Brouwhuis. Wat zijn de exacte vondstmeldingen uit 1988-1989?
  4. Toponiemen veldnamen inventariseren en uitzoeken wat de betekenis en duiding is hiervan.
  5. Een veldwerkgroep gaat aan het werk als het bureau-onderzoek is afgerond.