Wat doen wij

Naast het organiseren van lezingen en excursies zijn verschillende werkgroepen bezig met studie en onderzoek.

De werkgroep Genealogie houdt zich bezig met het onderzoek naar Helmondse families. Daarnaast zijn vele duizenden overlijdensadvertenties en rouwkaarten gedigitaliseerd. Ze zijn terug te vinden op de website van het Nederlands Familieberichten Archief.

De redactie van Helmonds Heem verzorgt vier maal per jaar eenuitgave van ons tijdschrift “Helmonds Heem”. Elk nummer bevat artikelen over de geschiedenis van Helmond. De schrijvers van deze artikelen worden zowel binnen als buiten het ledenbestand gevonden.
Contact met de redactie: Redactie Helmonds Heem Ook andere publicaties door het jaar heen zijn mogelijk. Via “Helmonds Heem” worden de leden op de hoogte gebracht van de activiteiten van de vereniging.

De werkgroep Bidprentjes digitaliseert herinneringprentjes. Inmiddels zijn ruim vijfennegentigtigduizend bid- en herdenkingsprentjes opgeslagen in een in eigen beheer ontwikkeld programma met uitgebreide zoekmogelijkheden en statistieken. Deze digitale databank bevindt zich in de Heemkamer en kan door geïnteresseerden geraadpleegd worden. Jaarlijks komen er ongeveer vijf- tot zesduizend items bij. Website: Nederlands Bidprentjes Archief

De werkgroep Helmond binnen de Wallen onderzoekt de bewoninggeschiedenis van het oude centrum van de stad. Alle eigenaren en bewoners van de percelen binnen de oude stadswallen zijn in een database opgenomen en kunnen bekeken worden op de website Helmond binnen de Wallen.

De werkgroep Historische Geografie is werkzaam in het intercommunale project Historische Geografie Peelland. Dit project beoogt het digitaliseren van de kadasterkaarten uit 1832 (minuutplannen) en alle daarbij behorende gegevens. De (voorlopige) resultaten zijn te zien op de website Historische Geografie Brabant.

Voor de overige werkgroepen zie het menu-item Werkgroepen.