Wie zijn wij

De heemkundekring Helmont werd opgericht op 24 mei 1948 onder de naam Heemkundekring Helmond-Peelland en zet zich sindsdien in voor het onderzoek naar en het behoud van het Helmondse erfgoed. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden van de stad Helmond te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van Helmond.

Dit doen we door het vastleggen en openbaar maken, zowel op schrift als digitaal, van foto’s, films, verzamelingen, studies en onderzoeken zodat de kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Ook organiseren we lezingen, excursies en tentoonstellingen. Aan de gemeente geven we advies over heemkundige en archeologische aspecten van landschap- en cultuurbehoud en verder wedijveren we voor behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden.

In het kort:
– De historie van Helmond onderzoeken en bestuderen.
– In brede kring belangstelling wekken voor de eigen stad en streek.
– Waken voor het behoud van de historische en culturele identiteit van Helmond.
– De resultaten van onderzoek en studie openbaar maken.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de Heemkundekring Helmont neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of bezoek onze heemkamer.