Lidmaatschap

Lid worden

Helmond heeft een boeiende historie. Het is ontstaan vanuit een nederzetting tussen De Haghe en Het Hoogeind die al voor het jaar 1000 moeten hebben bestaan. In 1179 wordt Helmond voor het eerst genoemd in een bulle van Paus Alexander III. De stad werd in 1225 gesticht door Hertog Hendrik I van Brabant en kreeg stadsrechten in 1232. Na een aantal eeuwen van voorspoed krijgt Helmond in de late middeleeuwen te maken met tegenslagen en oorlogsgeweld met als dieptepunt de grote stadsbrand van 1587. Sedert de 19e eeuw is Helmond een industriestad geworden met veel metaal- en textielnijverheid. Dit leidde tot een scherpe verdeling tussen arm en rijk, een tweedeling die ook geografisch tot uiting kwam door de Zuid-Willemsvaart.

Voor het cultuurhistorisch erfgoed bestaat steeds meer belangstelling. Tegelijkertijd dreigt er iedere dag veel cultuurgoed verloren te gaan. Dat kan zijn in de vorm van gebruiken, taal, gebouwen of historische oorwerpen. Daarom is het goed dat er organisaties bestaan, die dit erfgoed proberen te bewaken en te bewaren voor de toekomst, zodat iedereen hiermee kennis kan maken. De Heemkundekring Helmont is een van die organisaties en zet zich al meer dan zestig jaar daarvoor in.

De Heemkundekring Helmont werd opgericht op 24 mei 1948.

Doel van de vereniging
• De historie van Helmond en omgeving te bestuderen en te onderzoeken.
• In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen stad en streek.
• Te waken voor het behoud van de historische en culturele identiteit van Helmond.
• De resultaten van onderzoek en studie openbaar te maken.

Wat bieden wij

De Heemkamer
Deze ontmoetingsruimte herbergt veel naslagwerk met betrekking tot het Helmonds verleden en is gevestigd in Het Baken.
De Heemkamer is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en elke tweede dinsdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.
Het adres is Pastoor van Leeuwenstraat 23, 5701 JS Helmond.

Helmonds Heem
Enkele malen per jaar verschijnt ons tijdschrift ‘Helmonds Heem’. Elk nummer bevat artikelen over de geschiedenis van Helmond. De schrijvers van deze artikelen worden zowel binnen als buiten het ledenbestand gevonden. Ook ontvangt u diverse andere publicaties door het jaar heen.
Via Helmonds Heem en de nieuwsbrief worden de leden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de vereniging.

Activiteiten
Deze site geeft een goed overzicht van de activiteiten en werkgroepen. Wellicht is er één of zijn er meer activiteiten waaraan u zou willen deelnemen.

Contributie
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar (+ verzendkosten buiten Helmond, in binnenland € 10,00 p.j., buitenland € 15,00 p.j.).

Aanmelden
Als u belang stelt in de geschiedenis en de cultuur van Helmond, bent u bij de Heemkundekring Helmont aan het juiste adres.
U kunt zich aanmelden door uw gegevens door te geven aan onze secretaris. Onder het menu-item ‘Contact’ vindt u hiertoe verschillende mogelijkheden.
De Heemkundekring Helmont verwelkomt u graag.