foto: Henk van Dijk

Elke donderdag bent u welkom op onze heemlocaties in stadshobbycentrum Het Baken, Pastoor van Leeuwenstraat 23, 5701 JS Helmond. Van 10.00 tot 12.00 uur is de genealogiekamer geopend voor ieder die belangstelling heeft voor zijn voorouders en daar onderzoek naar wil doen.

“s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur is de heemkamer enkel toegankelijk voor leden. “s Middags van 14.00 tot 16.00 uur en elke tweede dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur is de heemkamer openbaar voor het verwerven van informatie en kunt u desgewenst onze collecties en bibliotheek raadplegen. Altijd staan gezelligheid en kennisverrijking voorop.