Archeologie

Rond de archeologische opgravingen die in de stad plaatsvinden is er regelmatig contact met de stadsarcheoloog Theo de Jong. Hij is daar vrijwel altijd bij betrokken en houdt de heemkundekring via de leden van de werkgroep op de hoogte.