Digitaliseren

Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk, in de heemkamer aanwezige foto’s en films en ander materiaal te scannen en op te nemen in een bestand met beschrijvingen en trefwoorden waarop men kan zoeken. Het is de bedoeling dat dit bestand t.z.t. geraadpleegd kan worden via deze website.