Helmonds Heem

Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Iedere editie bevat, naast verenigingsinformatie veel kennis en informatie over de geschiedenis van Helmond.

Kopij kan aangeleverd worden op het redactieadres.