Helmonds Heem

De Ramp met de Pavon Pieter van den Berg18 t/m 21    Met klinkende munt Pierre van de meulenhof22 t/m 23    Helmondse kunstenaars Lucas Gassel Jos Hagelaar en
Martin Geerts24 t/m 30    Begunstigers  31 2013 19  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 11 Boekbespreking  12 t/m 13 Unieke erfenis van cartograaf Jacob van Deventer Pierre van de Meulenhof14 t/m 18    Gavioli doet zaal Bocken herleven Hans Vogels19 t/m 27    Helmondse kunstenaars Jos Hagelaar en
Martin Geerts28 t/m 30    Begunstigers  27 2012 18  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 9 Boekbespreking  10 t/m 11 De luchtverdediging van Helmond Ruud Wildekamp12 t/m 19    Licht in de duisternis Hans Vogels20 t/m 26    Begunstigers  27 2012 17  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 9 Boekbespreking  10 t/m 11 Arbeiderswoningen aan de Kanaaldijk Martin Geerts12 t/m 19    Van Heideplaggen tot wielercircuit Hans Vogels20 t/m 27    De landweren Pierre van de Meulenhof28 t/m 30    Begunstigers  31 2012 16  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Jaarvergadering  6 t/m 7 Korte berichten  8 t/m 9 Boekbespreking  10 Het doek is gevallen, ’t Speelhuis 1977-2011 Marinus van den Elsen11 t/m 17    Historische keldergewelven onder winkelpand Markt Hans Vogels18 t/m 25    Een kousenfabrikant in Helmond met een “bizar humeur” Sjaak de Waal26 t/m 34    Begunstigers  35 2012 15  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 10 Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Helmond Pierre van de Meulenhof11 t/m 17    Filmvermaak in de Helmondse samenleving Thirza Jager &
Leanne van Schijndel18 t/m 31    Archeologische opgravingen in het gebied Hazenwinkel Hans Vogels32 t/m 34    Begunstigers  35 2011 14  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 9 Fokker in Helmond Ruud Wildekamp10 t/m 15    Helmondse Koekfabriek firma A. v/d Eijnde Hans Vogels16 t/m 21    Archeologisch onderzoek rondom de Heistraat Theo de Jong22 t/m 26    Begunstigers  27 2011 13  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  4 Agenda  5 Korte berichten  6 t/m 7 Boekbespreking  8 t/m 9    Opgraving van het Stamhuijs met aangelagh Hans Vogels10 t/m 11    Het vergeten vliegveldje in Helmond Martin Geerts12 t/m 15    Voormalige Helmondse Herbergen Hans Vogels16 t/m 25    Begunstigers  26 2011 12  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  3 Verslag van de jaarvergadering Wim van Lieshout4 t/m 5 Uit de heemkamer  6 Vier jubilarissen gehuldigd  7    Korte berichten  8 t/m 9    Agenda  10 t/m 12    We hebben een jubileum Paul Jacobs13 t/m 15    Vliegveld B86 in Helmond Martin Geerts en Berry Wijnen16 t/m 23    Helmondse gasthuizen in het verleden Hans Vogels24 t/m 35    Begunstigers  36 2011 11  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur  3 Boekenbespreking  4 Korte berichten  5 t/m 7 Agenda  8    De reclamecampagne der Helmondse winkeliers Martin Geerts9 t/m 16    De beiaard van de Sint Lambertuskerk Hans Vogels17 t/m 23    Heemkundekring Helmond-Peelland ouder dan verondersteld
Hans Vogels
24 t/m 26    Begunstigers  27 2010 10  Van de redactie Redactie3 Onze Heemkamer  3 Van het bestuur Wim van Lieshout4 Agenda  5 Boeken  6    Onderwijs en zorg door de Zusters van Liefde Hans Vogels7 t/m 20    Van katoen: Vlisco stoffen voor West-Afrika Marinus van den Elsen21 t/m 26    Begunstigers  27 2010 9  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout4 Agenda  5 Korte berichten  6 Onze Heemkamer  7    De burgemeesters Paul Jacobs8 t/m 17    Kenbaarheid van de burgemeester Paul Jacobs18 t/m 19    Multatuli in Helmond Sjaak de Waal20 t/m 26    Begunstigers  27 2010 8  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout3 Onze Heemkamer  6 In Brabant  6 Agenda  7    De Goede Moordenaar Hans Vogels8 t/m 18    Helmondse watertorens Marinus van den Elsen19 t/m 26    Begunstigers  27 2009 7  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout3 Onze Heemkamer  4 Agenda  5 Een wonderlijke steen Marinus van den Elsen6 t/m 11    Over zand, zoden en zerken Paul Jacobs12 t/m 25    Heemkundekring op internet  26    Begunstigers  27 2009 6  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout3 Onze Heemkamer  3 Bidprentjes  4 Beknopte geschiedenis van de geneeskunst Paul Jacobs5 t/m 11    De gezondheidszorg in Helmond Paul Jacobs12 t/m 19    Een nieuwe ‘stadsarcheoloog’ voor Helmond Janneke Bosman20 t/m 22    Korte berichten
   Opening Kasteeltuin
   Gevelstenen
   Daar bij die molen
   Agenda
   Boeken
Redactie23 t/m 26    Begunstigers  27 2009 5  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout4 Van de Heemkamer  4 Usfa bezetting Paul Jacobs5 t/m 11 Korte berichten Redactie12 t/m 14    Voer voor genealogen Paul Jacobs15    Nederlands 1e koning 1806-1810: Lodewijk Napoleon Joep Schiffers en
Paul Jacobs16 t/m 18    Ruim 200 jaar postkantoor Helmond Hans Vogels19 t/m 27    Het telefoonboek uit 1915 Hans Vogels28 t/m 30    Begunstigers  31 2009 4  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout4 t/m 5 Van de Heemkamer  6 60 jarig jubileum Paul Jacobs7 t/m 10 Van paasvee tot paasvlees Jos Hagelaar en
Paul Jacobs11 t/m 20    Korte berichten Redactie21 t/m 23    Kind van de oorlog Miel Andriesse24 t/m 30    Begunstigers  31 2009 3  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur Wim van Lieshout4 t/m 5 Van de Heemkamer  6 Carnaval in Helmond Paul Jacobs7 t/m 12 Het straatnamen ABC (deel 3) Paul Jacobs13 t/m 17    Korte berichten Redactie18 t/m 19    Rood en wit: de kleuren van Wesselman Marinus van den Elsen20 t/m 27 2008 2  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur: Bestuurswisseling, Beleidsplan Wim van Lieshout4 t/m 6 Van de Heemkamer  6 t/m 7 Het project ‘Jet en Jan’ Mw. Söhngen-van Gotum8 t/m 9 Bijgeloof Paul Jacobs10 t/m 11    Korte berichten Redactie12 t/m 13    Monumentaal groen Marinus van den Elsen14 t/m 19    Het straatnamen ABC (deel 2) Paul Jacobs20 t/m 27 2008 1  Van de redactie Redactie3 Van het bestuur: verslag jaarvergadering 26-02-2008 Wim van Lieshout4 t/m 5 Onze Heemkamer  6 t/m 7 Korte berichten Redactie8 t/m 9 De Helmondse muziekkiosk Marinus van den Elsen10 t/m 13    Het straatnamen ABC (deel 1) Paul Jacobs14 t/m 25    Onze Lieve Vrouwekerk Marinus van den Elsen26 t/m 31 2007  01  Liedjes en gedichten over Helmond P. Jacobs5 Bloemlezing van liedjes en gedichten over Helmond verschenen in bundels, kranten, tijdschriften en CD’s.  7 Voorwoord P. Jacobs5 Geschiedenis poëzie algemeen  7 t/m 9 Geschiedenis poëzie Helmond  10 t/m 12 Liedjes en gedichten 1671 – 1945  13 t/m 41 Liedjes en gedichten 1945 – heden  42 t/m 73 Geraadpleegde literatuur  74 2007  03  Helmond, beelden met gedichten    Foto’s: M. Wijnhof en G. van Berlo P. Jacobs / M. Wijnhof3 t/m 58 2006  01  Helmond, waar beelden schaduw geven    45 Kunstwerken in Helmond P. Jacobs / M. Wijnhof5 t/m 49 2005  01  Inleiding P. Jacobs5 Geschiedenis ontstaan / gebruik alcohol  7 Gebruik en misbruik alcohol in Helmond  15 t/m 23 Drankbestrijding, wettelijke regelingen, Sobriëtas gebouw,    Werkzaamheden en na-oorlogse periode  25 t/m 40 Lijst geraadpleegde literatuur  41 < 2003  01  HET BRANDT WEER IN HELMOND
Geen scan! In bibliotheek aanwezig. J. van der Heijden /
S. Vonk / C. Wildenberg 
100-jarig bestaan Vrijwillige Brandweer    60-jarig bestaan Beroeps Brandweer    Wapen t.g.v. 50 jaar Vrijwillige Brandweer  6 Voorwoord burgemeester Drs. A.A.M. Jacobs  7 Kunstwerk geschonken door nabestaanden Carel Helsper  8 < Inleiding door Commandant Brandweer, Ing. BHA Geboers  9 Foto Oud-leden in 1998  10 Redactioneel  11 t/m 12 Hoofdstuk 1: De taken van de Brandweer: rampenbestrijding, Hulpverlening en preventie  13 t/m 22 Hoofdstuk 2: Van vonk tot water: brandbestrijding in praktijk  23 t/m 38 Hoofdstuk 3: Het brandt weer, speciale voorvallen en gebeurtenissen  39 t/m 60 Hoofdstuk 4: Materieel en Materiaal  61 t/m 84 Hoofdstuk 5: Aanpassing aan de eisen van de tijd    Vóór 1902  85 t/m 93 1902 – 1942  94 t/m 100 1942 – 2002  101 t/m 120 2002  01  Historisch Helmond verenigd  5 Een Duitse enclave in Mierlo-Hout: de Helmat-huizen G. van Hooff7 Herinneringen van Bert Kruidering aan de Helmat-huizen G. van Hooff19 t/m 23 Helmond Trendvolger: filosofie van bouwen en wonen    In de 20e eeuw H. Berkers / F. Smulders24 t/m 44 Gewoon wonen in een monument M. Rieter / J. van Bussel45 t/m 54 De geboorte van woningbouwvereniging “Algemeen Belang” M. van Houten – de Bode55 t/m 59 Van onder de vloer tot boven in de kap: archeologie, Th. De Jong / J. Jansen   Geschiedenis en restauratie van Vleeschhouwerij te Helmond S. Vonk61 t/m 76 2001  01  de Helmondse van Thiel-fabrieken    Van Het bestuur  4 Redactioneel  5 Helmond met Diane op het Internet J. van der Heijden  Heemkunde op de Basisschool G. van Neerven7 t/m 12 Een 19e – eeuws foto-album M. Philipsen13 t/m 36    Van Berlo, Gerrit (necrologie) H. Knapen / G. van Hooff37 t/m 38   2001  02  600 Jaar Schutsgilde St. Catharina te Helmond    Redactioneel  4 t/m 5 Voorwoord burgemeester Mr. W.J.B.M. van Elk  6 Inleiding Oud-Deken E. Luijben7 “De Schut”  8 t/m 13 Ontwikkeling van de 15e tot de 20e eeuw  14 t/m 37    Organisatie van een Schutsgilde  38    Tradities, gebruiken en activiteiten  39 t/m 54    Geraadpleegde literatuur en noten  55 t/m 56 2000 01  Helmondse Muntschat    Voorwoord  5 De Muntschat van het Huis “de Valck” (incl.bijlage) G. van Neerven / F. Smulders / M. Philipsen6 t/m 16 De Munten uit Huis “de Valck” nader bekeken S. Vonk17 t/m 28 Sparen in de Spaarpot en bij de Bank B. van der Heijden29 t/m 30 De ABN-Amrobank en haar voorlopers in Helmond G. van Neerven31 t/m 48 1999 01  Helmond: 300 jaar Kasteeltuin    Redactioneel  4 t/m 6 Voorwoord J. van der Heijden7 De periode van Arberg  8 t/m 12 Koop door Wesselman  12 t/m 16 De periode 1830 – 1921  17 t/m 24    Aankoop door de Gemeente Helmond  24 t/m 26    Van Kasteeltuin tot Stadspark 1921 – 1923  27 t/m 30    Uitbreiden en inkrimpen  31 t/m 35    Aanleg Traverse  36 t/m 40    Herinrichting na 1970  41 t/m 43    Vertrek Begemann en plannen Boscotondo  44    Kanaalzone vanaf 1975  45 t/m 55    Literatuur en noten  55 t/m 56 1998 01  Opvang jonge Kinderen Redactie6 t/m 20 ZIJ – HIJ: een historische schets  21 t/m 24 Helmond en Kinderopvang G. van Neerven25 t/m 32 Kinderopvang: een hele Organisatie M. Slotman33 t/m 34 1. Kinderdagverblijf in Helmond  35 t/m 44 2. Wie wel en wie niet ??  45 t/m 50    3. Huisvesting  51 t/m 61    4. Theorie en Praktijk  61 t/m 73    5. Organisatie van SKOH  73 t/m 82    6. Financiering  83 t/m 86    7. Uit het verleden naar de toekomst  87 t/m 90    8. Overzicht bestuursleden SKOH  91 t/m 92 1998 02  Helmond: van Postkantoor tot schaap    Onderzoek naar huizen en bewoners aan de westkant van de Markt
door leerlingen van het Carolus-Borromeuscollege  99 t/m 152 1998 3/4  Helmond: 100 jaar Waterleiding P. Jacobs156 t/m 223 a. Putten of pompen  159 t/m 166 b. Waterleiding in Oost-Brabant  167 t/m 169 c. Aanleg waterleiding in Helmond  169 t/m 181 d. Watertorens  182 t/m 189 e. Produceren en verkopen  189 t/m 201    f. Personeel  201 t/m 203    g. Buizen-net  204 t/m 206    h. Ongevallen  206 t/m 207    i. Watertarieven  208 t/m 210    j. Overdracht waterdistributie  210 t/m 216    k. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant  217 t/m 220    Bijlage 1: Europees handvest voor het Water  221    Bijlage 2: Raadscommissies voor het Beheer  222 t/m 223 1997 1/2  Aarle-Rixtel: Verslag van een vierschaar anno 1300 P. Dekkers6 t/m 14 Helmond: verschenen literatuur in 1994 / 1995 G. Zegers15 t/m 27 Helmond: Toen de radio nog een fenomeen was!! J.F. Ruth-van Hemert29 t/m 30 Helmond: Bouw-historisch onderzoek “Huis met de Luts” J. van der Heijden31 t/m 36 Scouting in Helmond tot 1945 H. Löring37 t/m 95 Bijlage I: Groei diocees ‘s-Hertogenbosch  96    Bijlage 2: Medewerkers diocees  97 t/m 98    Bijlage 3: Zuid-Willemsvaart voor de 1e Helmondse       Verkennersdag 1936  99 t/m 104 1997 3/4  Helmond: Verkenner bij de Wolven C. Gillhaus110 t/m 142 Helmond: Neutrale Verkennerij M. Dekkers-Sorber143 t/m 147 Dorpsschool in de Meierij tussen 1648 en 1795 H. Roosenboom148 t/m 156 Helmond: Monumentenzorg 1997 Redactie157 t/m 162 1996 01  Helmond: “In den Swaen” of het “Huis met de Luts” Redactie3 t/m 5 Voeding in de agrarische samenleving van Noord-Brabant en Noord-Limburg J. Jobse6 t/m 44 Bevolkingsgroei in Helmond J. van der Heijden45 t/m 51 Helmond: Sociale Woningbouw in de St. Jozefparochie J. van der Heijden52 t/m 58 Helmond: FOTO !! Waar is dit ???  59 Het Jaar van het Industrieel Erfgoed  61 t/m 64 1996 02  Helmond: Gedachten bij 10 jaar Filmhuis G. van Neerven4 t/m 10 Helmond: Van Filmliga naar Filmhuis G. van Neerven11 t/m 87 Bijlage I: Filmhuis in cijfers en overzichten  88 t/m 92 Bijlage II: Geschiedenis Helmondse bioscopen  93 t/m 102 Helmondse Radio-Apparatenfabriek “Mego” F. Donkers jr.+sr.103 t/m 120 1996 3/4  Kolonisatie en Confrontatie: Model voor de vorming van het gezag in Peelland in de 12/13e eeuw M. van Asseldonk5 t/m 62 Helmond: Kalendarium 1995 B. Koolen63 t/m 82 Helmond: Kijk op 1995 B. Koolen83 t/m 112 Helmondse Radio-Apparatenfabriek “Mego” Redactie113 1995 01  Oorlog: 953 dagen ondergedoken S. Vonk5 t/m 22 Oorlog: Distributiekantoor Helmond-Oost Redactie23 t/m 30 Oorlog: Dit was het dagelijks leven in de Kampen J. van der Heijden31 t/m 58 Namenlijst omgekomenen t.g.v. oorlogshandelingen  59 t/m 76 1995 02  Het ontstaan van dorpen en dorpsgrenzen in Peelland M. van Asseldonk81 t/m 114 Helmond: Ansichtkaarten “Groeten uit” J. van der Heijden115 t/m 128 Archeologie van de Villa – deel I Twan Huijbers129 t/m 186 1995 03  HELMOND Cultuurstad: Visie op Monumentenzorg Bestuur HKK189 t/m 198 Helmond: In den Swaen is wel bicant Redactie199 t/m 234 Helmond: “In den Swaen” gerestaureerd G. van Neerven235 t/m 242 1995 04  Helmond: de “Vlasbloem is niet meer” H. Roosenboom248 Helmond: Kijk op 1994 B. Koolen249 t/m 274 Helmond: Kalendariun 1994 B. Koolen275 t/m 288 Helmond: Plaatjes uit de “Oude Doos” L. van Zalinge289 t/m 323 WINTER in Helmond  324 t/m 331 Namenlijst omgekomenen t.g. v. oorlogshandelingen (aanvulling)  332 t/m 333    Helmond: FOTO !!! Waar is dit ??? Redactie334 t/m 335    Helmond: Veestraatgedicht in 1994 / 4 Redactie336 1994 1/2  Licht op het verleden van Peelland    Het graafschap Rode en de cijnskring Peellaand M. van Asseldonk7 t/m 8 1. Politieke geschiedenis Graafschap Rode  9 t/m 19 2. Grondgebied van het Graafschap Rode  20 t/m 35 3. Invoering grondcijnsen op nieuwe uitgiften van gronden  36 t/m 62 4. Cijnsen, Parochies, Heren en Gemeinten  63 t/m 78    5. Gebruik van cijnsboeken  79 t/m 91    6. Samenvatting  92 t/m 103    7. Noten  104 t/m 123    8. Literatuur  124 t/m 131 1994 03  Brouwhuis    Het landschap van Brouwhuis en Rijpelberg J.Senders137 t/m 141 Bruheze, Brouwhees, Brouwis en Brouwhuis S. Vonk142 t/m 153 Hoendervangers van Bruheze Jac Heeren +154 t/m 162 Een vechtpartij, een lijk en een brand uit jalouzie P. Koolen163 t/m 170 Eigenaren en gebruikers van onroerend goed onder Bakels Brouwhuis S. Vonk171 t/m 190    Stichting en Groei van Christus Koning G. van Neerven191 t/m 200    Ontwikkeling tot echte kern Brouwhuis P. van Stiphout201 t/m 266    Stabilisering en opbouw na annexatie J. van der Heijden267 t/m 282 1994 04  Mierlo Hout: Leven naast de dood    Bewoning tijden ijzer- en romeinse tijd A. Tol287 t/m 318 Helmond: “Ons kent Ons” in de Veestraat J. van der Heijden / S. Vonk319 t/m 360 1993 01  Helmond: een centrum van ijzerwerk S. Vonk3 t/m 22 Protokollensprokkelingen – deel 8 S. van Wetten23 t/m 24 Begemann: 1871 – 1993 Herinneringen aan werknemers J. van der Heijden25 t/m 112 Rinus de Bruijn, Jan van de Eventuin, Jan van de Vorst    Frans Breuer, W. van der Linden    Helmondse adel: Bijnamen  113 t/m 114 1993 02  Genealogie: Jacobs zoekt Jacobs P. Jacobs119 t/m 121 Genealogie: Kwartierstaten Jan Melters A. Bodemeyer122 t/m 137 De strijd om het recht van de botermarkten T. Korporaal138 t/m 148 Helmond en Cato Jansen A. Bodemeyer149 t/m 150 Van Thiel, Frans Jozef (necrologie)  151 t/m 156 Zuid-Koninginnewal 44-48 / HKK Beisterveldse Broek en Helmond-Peelland  157 t/m 174    Begemann: aanvulling op nr. 1993 / 1 Redactie175 t/m 176 1993 03  Helmond: Bevrijding – voorwoord L. van Aerle185 t/m 187 Mei 1940 – September 1944 sfeerbeeld  188 t/m 199 Het Britse Leger  199 t/m 204 Van Normadië naar Mierlo  205 t/m 242 De aanval op Helmond  243 t/m 252 Vrijdag 22 september – Notorious Friday  253 t/m 276    Zaterdag 23 september – geen slachting  277 t/m 283    Zondag 24 september –  284 t/m 187    Maandag 25 september – front bij Bakel  288 t/m 310    Lijst gesneuvelde Britse militairen  311 t/m 316    Dankbetuiging en lijst literatuur  317 t/m 322 1993 04  Redactioneel  325 Heemkundekring inventariseert kleine monumenten G. van Neerven329 Kunst moet de straat op J. Boetzkes339 t/m 342 Wederwaardigheden van een onderzoeker M. Wijnhof343 t/m 352 Beeldende vorming in de eigen omgeving M. Kreemers353 t/m 360 Genealogie: Kwartierstaten familie van Duppen A. Bodemeyer361 t/m 371 1992 01  Robustelly en zijn orgels S. Vonk4 t/m 6 Lambertuskerk en haar orgel  7 t/m 10 Helmond: 25 jaar d’n “HERD” G. van Hooff11 t/m 19 Pijporgels S. Vonk20 t/m 31 Protokollensprokkelingen – deel 5 S. van Wetten32 t/m 33 Robustelly-orgel en haar vriendenkring K. van Houten36 t/m 45    Helmond: Herinneringen uit vroeger tijden N. van der Horst46 t/m 64    Helmond: Gebouw Werkliedenvereniging, KAB, of FNV J. van der Heijden65 t/m 67 1992 02  Helmondse Protestanten 1729 – 1779 T. Korporaal73 t/m 111 Helmondse Protestanten 1729 – 1779 A. Vergoossen  Invloed gereformeerde Gemeente en bestuur Helmond  113 t/m 122 Helmondse Kermis rond de eeuwwisseling  123 t/m 130 Protokollensprokkelingen – deel 6 S. van Wetten131 t/m 132 1992 03  Familie Bijlo – Sterk; Voorwoord C. Laros139 Familie Bijlo – Sterk; in Helmond C. Laros140 t/m 239 Index namen  240 t/m 244 1992 04  Grondcijnsen in Peelland J. van der Heijden248 t/m 276 Protokollensprokkelingen – deel 7 S. van Wetten277 t/m 282 Genealogie: Kwartierstaten echte Helmonders A. Bodemeyer283 t/m 302 1991 01  Archeologie: Kerkstraat 49 R. Willems4 t/m 16 Helmond: Warande aan een opknapbeurt toe !! Jan Zeeuwen17 t/m 20 Protokollensprokkelingen – deel 2 S. van Wetten21 t/m 24 Stiphout: School anno 1891 T. Korporaal25 t/m 29 Hockers, Corrie – 100 jaar Jan Zeeuwen30 Genealogie: van Hockers tot van Berlaer – deel I J.C.P. Vogels31 t/m 34    Helmondse Protestanten en het herstel van de bisschoppelijke Hiërarchie 1853 T. Korporaal35 t/m 41    Genealogie: Christofe Butkens (prior) J.C.P. Vogels42 t/m 43 1991 02  Tilburg, Ad van (necrologie) T. Korporaal4 BRUHEZE, een klein “slotje” onder Vlierden H. Beyers7 t/m 19 Protokollensprokkelingen – deel 3 S. van Wetten20 t/m 24 CROY: de V.O.C. in archief van der Brugghen  25 t/m 32 Genealogie: de van Berlaer’s 1314 – 1425 – deel II J.C.P. Vogels33 t/m 36 1991 3/4  Helmond: de familie Wesselman en haar wortels S. Vonk5 t/m 16 Helmond: Carel Frederic Wesselman    Van muntmeester tot monetarist A. Scheffers17 t/m 42 Wesselman – Plencker ( z’n vrouw) A. Bodemeyer43 t/m 46 Wesselman – beknopt overzicht S. Vonk47 t/m 51 Helmond: Dagelijks leven 1875 – 1940  52 t/m 53    Watercopermolen + tekeningen  54 t/m 57    Van Wijk, Arnoldus: amoureuze betrekkingen G. van Hooff59 t/m 66    Helmond: Vlasbloem nr. 11 – een andere uitvoering  67 t/m 70    Protokollensprokkelingen – deel 4 S. van Wetten71 t/m 75 1990 01  Genealogie: stamboomonderzoek of familiegeschiedenis ?? W.J. Eijs5 t/m 12 archiefbronnen J.C.P. Vogels13 t/m 33 archiefbronnen (aanvullend) J.C.P. Vogels34 t/m 42 Bibliotheek Archiefdienst A.L. van Tilburg43 t/m 46 Tips en opmerkingen uit de praktijk A. Bodemeyer47 t/m 50 Opmerkelijke zaken J.C.P. Vogels51 t/m 55    Nuttige adressen  56    Gegevens bij werkgroep  57    Helmondse bijnamen Jan Zeeuwen58 t/m 59 1990 02  Helmond – Broeder van de Ven 80 jaar J. van der Heijden4 Stiphout: Het huis Croy en de familie van der Brugghen Lia van Zalinge5 t/m 23 Wesselman: van den Elsen en het archief v.d.Brugghen Lia van Zalinge24 Drenkelingen en eerste hulp T.L. Korporaal25 t/m 26 Ontginningspoging in de 19e eeuw: George van der Brugghen    En Binderse Akkers Lia van Zalinge27 t/m 43    Archief van Croy J.M. van Kessel44 t/m 45    Wesselman ? een verdwenen naam ? (reacties)  46    Helmond: Vlasbloem 10 – 1988 G. van N.49 1990 03  Helmond: Opkomst en ondergang Drukkerij/Uitgeverij “Helmond” J. van der Heijden4 t/m 21 Begemann: 101 jaar oud G.J. van Hooff23 t/m 29 Helmond: Jaarmarkt 1768 T.L. Korporaal30 t/m 34 Verdraagzaamheid Kerken Jan Zeeuwen35 t/m 38 1990 04  Protokollensprokkelingen S.F. van Wetten6 t/m 13 Grondwetsherzieningen G.J. van Bussel14 t/m 25 Begemann, Robert Haverkamp Jan Zeeuwen26 t/m 30 Helmond: Geestelijkheid en Kermis T.L. Korporaal31 t/m 36 Heren van Helmond: “de van Berlaer’s” – deel I J.C.P. Vogels37 t/m 52 1989 01  Epidemieën in Helmond Jan Zeeuwen3 t/m 7 Wesselman – periode 1783 – 1921 – deel III (commentaar) Mw. Biemond-Kam8 t/m 10 Helmond: Paapsche stoutigheden T.L. Korporaal11 t/m 14 Archeologie “Marktstraat III R. Willems15 t/m 27 1989 02  Helmond: Joodse families in 1777 J.W. Hagen3 t/m 11 Marktpraatjes T.L. Korporaal14 t/m 18 Helmondse Ambachtsgilden 600 jaar R. Willems19 t/m 26 Helmonds Krantenwereldje in beroering J. van der Heijden27 t/m 39 1989 03  Hölscher, To: haar leven, haar werk Mw. Söhngen-van Gotum3 t/m 35 1989 04  Dagelijks Brood: Wetgeving in de 19e eeuw T.L. Korporaal3 t/m 10 Spoorwegen in Nederland 150 jaar Jan Zeeuwen11 t/m 15 Helmond: Zeden en Gewoontes in 1658 J.W. Hagen16 t/m 30 Helmondse schooljongen in 1690 W.J. Eijs31 t/m 33 Wesselman: een verdwenen naam in Helmond T.L. Korporaal34 t/m 36 Helmond: de “Elzas” J.J.F. de Waal37 t/m 43    Archiefdienst: partikuliere archieven bij de Gemeentelijke Dienst J. van der Heijden44 t/m 49    Helmond: Vlasbloem 1988 – boekbespreking G.J. van Bussel50 t/m 51 1988 01  Helmond: Warme bakkers in vroeger tijden A. Bodemeyer3 t/m 6 Schellekens, Tinus (Bioscoop) Jan Zeeuwen7 t/m 11 Helmond: Vlasbloem 1987 historisch Jaarboek G.J. van Hooff12 t/m 16 Tuininga, Jan Willem (necrologie) Jan Zeeuwen17 t/m 24 1988 02  Computerverwerking historische gegevens G.J. van Bussel4 t/m 7 Wesselman: periode 1783 – 1921 deel I Jan Zeeuwen8 t/m 30 1988 03  Helmondse Gemeente-secretarissen J.J.F. de Waal3 t/m 18 Helmond: Artsen, Apotheers en Vroedvrouwen – deel V J. van der Heijden19 t/m 36 Helmondse Schepenprotokol uit 1594 H. Beijers37 t/m 40 Archeologie: Marktstraat I R. Willems41 t/m 49 Wesselman – periode 1783 – 1921 – deel II Jan Zeeuwen50 t/m 57 1988 04  Wesselman – periode 1783 – 1921 – deel III Jan Zeeuwen5 t/m 15 Dominees in het geweer T.L. Korporaal16 t/m 21 Archeologie: Marktstraat II R. Willems22 t/m 37 1987 01  Helmond: Artsen, Apothekers en Vroevrouwen – deel III J. van der Heijden3 t/m 14 Helmondse Cacao-fabriek H. Kattestaart15 t/m 24 Lobe, een Joodse familie in Helmond Jan Zeeuwen25 t/m 27 Helmond: Capucijnen – deel III  28 t/m 32 Keiserinnedael – een Verpleeghuis G.J. van Bussel33 t/m 37 1987 02  Helmondse N.S.-station J.J.F. de Waal4 t/m 20 Dillen, Marius (schilder)  21 t/m 22 Hermens, Hub (priester) Jan Zeeuwen23 t/m 27 Archeologie: Eikendreef R. Willems28 t/m 36 1987 03  Helmond: Artsen, Apothekers en Vroedvrouwen – deel IV J. van der Heijden5 t/m 15 Begemann G. van Hooff16 t/m 27 Waterwegen Jan Zeeuwen28 t/m 32 1987 04  Helmond: Lusttuin “Bruynswaard” H. Kattestaart4 t/m 8 Helmondse Kern-namen in 1947 A. Bodemeyer9 t/m 11 Helmond: Schets van een politieke situatie G.J. van Bussel12 t/m 32 Rond de overgang 12 – 13e eeuw.    Helmond: Scheepstal Jan Zeeuwen33 t/m 36 1986 01  Helmondse HUMOR Jan Zeeuwen2 t/m 6 Helmond: Artsen, Apothekers en Vroedvrouwen – deel II J. van der Heijden7 t/m 23 Helmond: “Oude Huys” Rapport op de 6e fase (engels) June Strong24 t/m 40 1986 02  Kastelentocht door Peelland G.J. van Bussel4 t/m 19 Bidprentjes Broeder van de Ven20 t/m 24 Helmond: Ontwerp Rijks-HBS 1865 G. van Hooff25 t/m 31 Helmond: Burgemessters Jan Zeeuwen32 t/m 34 Helmond: Recensies op Vlasbloem 1985 G.J. van Bussel35 t/m 39 1986 03  Helmond: Gemeenteraadsvergaderingen 1913 – 1917 J.J.F. de Waal6 t/m 18 Helmond: Capucijnen – deel I  19 t/m 31 Milieuverontreinigingen in het verleden Jan Zeeuwen32 t/m 35 Helmond: Recensies op Vlasbloem 1986 G.J. van Bussel36 t/m 39 1986 04  Helmond: Vlasbloem-bespreking deel VI J.J.F. de Waal4 t/m 15 Helmond: Recensies Gemeentemuseum – Johan Jacobs G. van Hooff16 t/m 18 Helmond: Zeppelin boven de stad Jan Zeeuwen19 t/m 22 Helmond: Capucijnen – deel II  23 t/m 31 1985 01  Nijverheidstentoonstellingen 1808 – 1809 G. van Hooff1 t/m 7 Helmond: Bevrijding Jan Zeeuwen8 t/m 13 Genealogie: Geslacht van Bokhoven deel II A. Bodemeyer14 t/m 24 Onderwijs: Opstellen van leerlingen in o.a. 1914 J.J.F. de Waal25 t/m 31 Anti-semitisme: einde 17e eeuw – Ook in Helmond ?? G. van Hooff32 t/m 36 1985 02  Steegmans, Frans Necrologie    Lambertuskerk: Catalogus bij tentoonstelling 1985 G. van Hooff2 t/m 6 Lambertuskerk: Besprekingsartikel van de bundel St. Lambertus-Kerk: Stadskerk ??G.J. van Bussel7 t/m 22 Genealogie: Geslacht van Bokhoven deel III A. Bodemeyer23 t/m 39 Helmond – Monumentaal (gemeentelijke lijst) G. van Hooff40 t/m 45 1985 03  Helmond: de Armenzorg – deel I G.J. van Bussel3 t/m 13 Helmond: Oude Rechtspraak Jan Zeeuwen14 t/m 17 Helmond – Eindhoven: Postverbinding J. Spoorenberg18 t/m 19 Helmondse Namen: verleden en heden J.J.F. de Waal21 t/m 32 1985 04  Helmond: de Armenzorg – deel II H. van Bussel3 t/m 22 Helmond: Artsen, Apothekers en Vroedvrouwen – deel I J. van der Heijden23 t/m 41 Helmond: Wandelgebieden Jan Zeeuwen42 t/m 46 1984 01  Binderen: gegeven namen en verklaringen G.J. van Bussel1 t/m 19 Begemann: Janus van Laarhoven 1850 – 1914 G. van Hooff20t/m 24 Helmonds oudste huis: “den Swaen” Jan Zeeuwen25 t/m 30 Helmond: Jeugdherinneringen VI Frits Stevens Mw. W. Aarts-Swinkels31 t/m 34 1984 02  Helmond – Rijks-HBS Mw. Biemond-Kam1 t/m 9 Binderen – de Lelie onder de Doornen J.J.F. de Waal10 t/m 24 Kloosterordes Jan Zeeuwen25 t/m 31 Helmond – Dienstboden in de jaren dertig G. van Hooff32 t/m 37 Binderen – Abdij G.J. van Bussel38 t/m 43 1984 03  Helmond – Vincentiusvereniging H. Kattestaart1 t/m 26 Begemann – Predikaat “Koninklijk” J.J.F. de Waal27 t/m 38 Heerkens, Leo: Dirigent, Organist Jan Zeeuwen39 t/m 41 1984 04  Textielindustrie en Stakingen 1886 / 1888 G. van Hooff3 t/m 10 Heemkunde in Basisonderwijs G.J. van Bussel11 t/m 14 Mierlo-Hout in Woord en Beeld G.J. van Bussel15 t/m 16 Peilingen in het Dal van de AA H. Kattestaart17 t/m 21 Genealogie – Geslacht van Bokhoven deel I A. Bodemeyer22 t/m 27 1983 01  Helmond: op de drempel van een nieuwe tijd J.J.F. de Waal1 t/m 28 Begemann: de Beginjaren G. van Hooff29 t/m 39 Helmond: 6 juni 1893 geboorte Jan Fentener van Vlissingen Jan Zeeuwen40 t/m 44 1983 02  Architect Helmond: Thomas Royakkers IV G. van Hooff45 t/m 46 Hatéma: Piet de Wit IV Jan Zeeuwen47 t/m 60 Binderen: Hertog Hendrik I, dochter Maria en haar man Otto IV, Deel I G.J. van Bussel61 t/m 80 1983 03  Drukkers in Helmond: drukwerk in de 19e eeuw, deel III G. van Hooff81 t/m 93 Binderen: Hertog Hendrik I, dochter Maria en haar man Otto IV, Deel II G.J. van Bussel94 t/m 115 Helmondse flitsen Jan Zeeuwen116 t/m 123 1983 04  H.Lambertus: Patroon van onze stad Mw. Söhngen-van Gotum124 t/m 144 Archeologische Werkgroep: 7. ’t Kleine Kerkske” H. v.d. Laarschot145 t/m 149 Helmond: 150 jaar stadsreiniging J. van der Heijden150 t/m 155 Helmonds Muziek Corps 100 jaar 1883 – 1983 G. van Hooff156 t/m 158 Drukkers In Helmond: Drukwerk in de 19e eeuw III G. van Hooff159 t/m 161 1982 01  Gemeentemuseum en Helmonds geschiedenis 1981 J. van Laarhoven1 t/m 7 Helmond: Jeugdherinneringen III Mw. Biemond-Kam8 t/m 17 Genealogie A.J.Bodemeyer18 t/m 22 Helmond: gegrepen en veroordeelde personen na de onlusten van 1853 G. van Hooff23 t/m 28 1982; 02  Kerken in Helmond: 2x H. Hart-kerk verdwenen Jan Zeeuwen29 t/m 33 Architect Helmond: Thomas Royakkers I G. van Hooff34 t/m 45 Drenkelingenhulp J.J.F. de Waal46 t/m 51 Helmond: Jeugdherinneringen IV Mw. Biemond-Kam52 t/m 64 1982 03  Archeologische Werkgroep: 5. Biezenstraatje  66 t/m 73 Helmond: Jeugdherinneringen V Mw. Biemond-Kam74 t/m 82 Archtect Helmond: Thomas Royakkers II G. van Hooff83 t/m 94 Coolen, Anton (schrijver) Jan Zeeuwen95 t/m 102 1982 04  Van Wevershuis tot Horecapand G. van Hooff103 t/m 105 Archeologische Werkgroep: 6. Versierde stukjes leer in de “Hage”  106 t/m 107 Helmond: Latijnse school – Volkstelling 1810 o.a. A.J.Bodemeyer108 t/m 111 Architect Helmond: Thomas Royakkers III G. van Hooff112 t/m 123 Maria-devotie Jan Zeeuwen124 t/m 128 1981 01  Romeinse achterblijvers in Peelland J.H. van Hooydonk3 t/m 7 Drukkers in Helmond: drukwerk in de 19e eeuw deel I G. van Hooff8 t/m 21 Hatéma, Piet de Wit; deel III G. van Hooff22 t/m 26 Collecte Crisis Comité Th. Merkx27 t/m 29 Nooit gezien misschien ?? Huis “het Varcken” J.H. van Hooydonk30 t/m 31 1981 02  Drukkers in Helmond: drukwerk in de 19e eeuw deel II G. van Hooff32 t/m 48 Archeologische Werkgroep: 2A Carp-Usfa A. Swinkels49 t/m 53 Archeologische Werkgroep: 2B ‘d Oude Huys J.H. van Hooydonk54 t/m 65 Archeologische Werkgroep: 2C Romeinse munt Stiphout J.H. van Hooydonk66 t/m 67 Nooit gezien misschien ?? Watermolenwal  68 t/m 70 1981 03  Archeologische Werkgroep: 3 Oude burchten Helmond J.H. van Hooydonk73 t/m 77 Helmonds oudste huis gerestaureerd G. Neervens78 t/m 86 Bevrijding Helmond 1944 Jan Zeeuwen87 t/m 97 Helmond: Jeugdherinneringen I Mw. Biemond-Kam98 t/m 110 Nooit gezien misschien??; Huis Fam. Spoorenberg G. van Hooff111 t/m 117 1981 04  Niessen, Alphons + (necrologie) Broeder van de Ven118 t/m 120 Archeologische Werkgroep: 4. Ridderschoeisel J.H. van Hooydonk121 t/m 137 Sutorius, ’n familie in Helmond G. van Hooff138 t/m 154 Helmond: Jeugdherinneringen II Mw. Biemond-Kam155 t/m 164 Nooit gezien misschien ?? “de Kluis” Broeder van de Ven165 t/m 167 1980 01  Broeders Maastricht 110 jaar in Helmond Br. P. v. d. Ven en J. de Waal1 t/m 24      1980 02  Archiefnieuws H. den Hertog29 Werkgroep Woordenlijst  30 t/m 31 Textielnijverheid op een dorp G. van Hooff33 t/m 82 Werkgroep Toponymie P. v.d. Meulenhof83 t/m 84 Het oudste Helmond (verslag van een lezing) G.J. van Bussel85 t/m 88 1980 03  Archeologische Werkgroep (’n bericht) J. van Hooydonk92 t/m 93 Werkgroep Toponymie P. v.d. Meulenhof94 Brouwhuis, ’n stichting van Echternach J.H. van Hooydonk96 t/m 102 Helmonders als ZOUAAF in dienst van de Paus Mw. Söhngen-van Gotum103 t/m 121 Keltische achterblijvers in Peelland J.H. van Hooydonk122 t/m 126 Hatéma, de voorgeschiedenis; deel I G. van Hooff127 t/m 131 Archiefnieuws H. den Hertog132 Nooit gezien misschien ?? van Lookeren, Oyens & Co.  138 t/m 142 Werkgroep Woordenlijst  134 1980 04  Helmond, de verdwenen burcht J.H. van Hooydonk145 t/m 153 Hatéma, de voorgeschiedenis; deel II G. van Hooff154 t/m 158 Mierlo, ’n garenblekertje in de 19e eeuw G. van Hooff159 t/m 172 Archiefnieuws J.J.F. de Waal173 t/m 176 Nooit gezien misschien Westkant Markt 1890 G. van Hooff177 t/m 178 Archeologische Werkgroen: 1. Binderen A. Swinkels179 t/m 1979 01  Verslag Jaarvergadering J. Senders2 Neogotische beeldhouwkunst C. van Gerwen / H. Söhngen-van Gotum / J. Senders6 Informatie Peellandse Molenstichting  6 Rekening Gemeente Helmond 1810 R. Jacobs7 Jaaroverzicht 1978  10 De levensloop van de St. Lambertuskerk door de eeuwen heen. Nancy Dankers12 Carnavaleske Overpeinzing. J. Senders17 Wonen in Helmond (gedicht). J. Verhoeven18 1979 02  Bezoek aan ‘s-Hertogenbosch  1 Voetval van Lieven Lucaszoon van Gassel Ad Otten2 De levensloop van de St. Lambertuskerk door de eeuwen heen. II Nancy Dankers4 Brabantse Gemeentewapens Kees van Berendonk14 Lezing Brabanse boerderij P. Drijvers / T. S.18 Stg. Muziek Museum Helmond  19 Mededelingen  20 1979 03  De levensloop van de St. Lambertuskerk door de eeuwen heen. Nancy Dankers2 Boeken en tijdschriften  13 De tocht naar de Molenhof J.S.16 Mededelingen  20 1979 04  Een nieuwe opzet. W. Koolen2 Ganzen en veren H. den Hertog3 De Rijpelberg P. van de Meulenhof7 Een bijzondere vondst Mw. Söhngen16 Verslagen en lezingen  17 Boeken en tijdschriften H. den Hertog18 Mededelingen  20 1978 01  Helmond 25 september 1944 R. Jacobs1 Dagboek september 1944 Mw. M. Ball-Determan2 Helmond vroeger (gedicht) H. Verhees20 1978 02  Heemkunde Tentoonstelling Jos Senders1 Bestuursmededelingen W. Koolen6 Helmonds arbeidsleven rond 1900 G. van Hooff8 Wevers Jos Senders19 1978 03  800 jaren Helmond in Beeld J. Senders1 Helmonds arbeidsleven rond 1900 G. van Hooff4 De Rekening der Gemeente over het jaar 1810  17 Lezing Toponymen Het bestuur20 1978 04  Nieuwe redaktie Het bestuur1 Verslag lezing Toponymen  3 De Rekening der Gemeente over het jaar 1810 R. Jacobs8 Helmondse archivalia ontdekt en voor vernietiging gespaard. J.J.F de Waal12 1977 01  Voorwoord Het bestuur1 Stadspomp tot Waterleiding Br. P. van de Ven2 Zorgen van het kerkbestuur in 1748 R. Jacobs16 Financiëel Overzicht 1976  20 1977 02  Stadspomp tot Waterleiding Br. P. van de Ven1 Valkeniers en jagers in Helmond P. Th. de Lange17 1977 03  Stadspomp tot Waterleiding Br. P. van de Ven1 Excursie Waterzuiveringsinstallatie J. Senders18 Kort nieuws R. Jacobs20 1977 04  Woontoestanden in 1892 R. Jacobs1 Herinnering Jos Senders8 Industriële ontwikkeling in Helmond G. van Hooff10 Leer mij ze kennen, de Brabanders (verslag lezing) R. Jacobs19 1976 03  Zusters van O.L. Vrouw 50 jaar in Helmond F. Steegmans / J. Senders2 Verslag jaarvergadering en fotoquiz Jos Senders17 Heemkundig werk in de Kamenij Het bestuur19 Financiëel Overzicht  20 In de stadsbus (gedicht) Sjefke20 1976 06  Voorwoord Het bestuur1 Het ontstaan en ontwikkeling der Nederlandse kastelen W. Strijbosch2 Nabeschouwing Werkgroep Br. B. van de Ven20 1976 09  Voorwoord Uw Bestuur1 Het Kasteel Raadhuis van Helmond (vervolg) W. Strijbosch2 Orientatie-fietstocht J. Senders20 1976 12  Het Kasteel Raadhuis van Helmond (vervolg) W. Strijbosch1 Van Stadspomp tot Waterleiding P. vd Ven6 Den Dries M.J. de Wit19 1975 02  Aan de Leden Het bestuur2 Oproep tot bezoeken lezingen B. vd V.2 Statuten   ; Huishoudelijk Reglement   ; 1975 03  Aan de leden    Verslag lezing “Monumenten in ons land” Jos Senders  Geschiedenis van Helmond in het kort Br. B. van de Ven  Stamboomonderzoek Fr. Steegmans  Jaarvergadering Het bestuur  1975 06  Helmonds arbeidsleven rond 1900 G. van Hooff1 Wist u dat?  19 Uit de oude doos  20 1975 09  Helmonds arbeidsleven rond 1900 (vervolg) G. van Hooff1 Museum in Uden Jos Senders16 Kort verslag auto-orientatierit Steegmans / Niessen17 Wist u dat?  19 Het Hoog-ambacht  20 1975 12  Helmonds arbeidsleven rond 1900 (slot) G. van Hooff1 Experiment in Helmond van achitect Pieter Blom Jan Koenen11 Afscheid van de oude gasfabriek C. de Vries14 Ingezonden stuk rond 1900  16 Een nieuwe naam, een nieuw geluid Het bestuur18 Wist u dat?  20 1974 04  Bezoek van het Missieklooster van de Zusters van het Heilig Bloed te Aarle-Rixtel Het bestuur  Tentoonstelling 2e Paasdag    Aankondiging lezing door drs. W. Knippenberg Het bestuur  Rally – Aan de leden Het bestuur  1974 07  De Abdij van Binderen Gertruud v.d. Eijnden       1974 09  Verslag Veluwe Excursie W. Koolen  Aankondiging lezing “Oost Brabants Cultuurlandschap” Het bestuur  Aankondiging excursie Politiebureau Het bestuur  Aanmelden cursus oud schrift Br. B. van de Ven  1973 01  In memoriam Piet van de Burgt Fons Niessen2 Gelukkig Nieuwjaar W. Koolen4 Aankondiging lezing Waterschap de Aa Br. B. van de Ven4 Kaderdag Oisterwijk Mr. P. van Vlijmen5 Oud schrift Br. B. van de Ven11 1973 03  Aankondiging lezing Pieter Breughel    Straatnamen van Helmond nr.9 Br. B. van de Ven  Brabantse Mariakapelletjes H. Beex  Wie geeft zich op? Br. B. van de Ven  Kasteel Raadhuis 50 jaar J. H.  1973 05  Bij een jubileum W. Koolen  Uitnodiging jaarvergadering Br. B. van de Ven  25 jaar (Heemkundekring) Peelland Br. B. van de Ven  Bezoek Tentoonstelling Kasteel Raadhuis nog mogelijk    1973 07  Aankondiging excursie kasteel Bergh te ‘s-Heerenberg A. Niessen1 Onze kring levend houden E. v.d. Els / F. Steegmans2 Kort jaarverslag A. Niessen2 Culinaire capriolen uit Stad en Ommeland P. van de Vliert5 In memoriam A. Geeris  8 1973 08  Uitnodiging filmvoorstelling m.b.t. 25-jarig bestaan Bestuur1 Bijlage  2 1973 09  Uitnodiging bezoek Orgeltentoonstelling zaal Bocken Bestuur1      1973 10  Uitnodiging excursie Levensschool W. Koolen / F. Steegmans  Noodzakelijke contributieverhoging Br. B. van de Ven  Noord Brabants Museum, “Spullen op zolder”    Reactie Mw. Heeren Mw. M. Heeren-Hersbach  Culinaire capriolen (vervolg) P. van de Vliert  1973 12  Uitnodiging lezing “Rondom de Kribbe” Het bestuur  De Ameidestraat door de eeuwen heen Alphons M. G. Niessen  1972 01  Uitnodiging excursie Museum Kempenland Br. B. van de Ven  Verslag vergadering Brabants Heem dd 19-12-1971 W. Koolen  Gezicht op de Markt rond 1890 A.M.G. Niessen  1972 02  Uitnodiging lezing “Het Gilde” Br. B van de Ven2 Berichten  3 Eene Schildersrekening  4 Wist u dat? Br. B. van de Ven7 1972 03  Uitnodiging lezing “Boerenbont” W. Koolen2 Uitnodiging excursie Provinciehuis Br. B. van de Ven3 Heemkunde, het zal wel. A.M.J. Koolen5 De Bossche Tram Br. B. van de Ven7 Wist u dat? Br. B. van de Ven11 1972 04  Excursie Kempenroute gaat niet door Br. B. van de Ven  In memoriam Tjeu Vissers Drs. P.E.P Hornikx  Dr. H.H. Knippenberg W. Beuken  Wist u dat Frans Martens  1972 05  Aankondiging excursie Kempenroute    Waterschap de Aa Br. B. van de Ven / J. Heren0 Gezicht op de Markt rond 1890 A. van Tilburg  Heksen en de kwade hand Frans Martens  1972 06  Aankondiging excusie Klokkenmuseum Br. B. van de Ven2 Wist u dat?  2 Het waterschap de Aa beneden Helmond Br. B. van de Ven3 De watertoren van Helmond Br. B. van de Ven6 Cursus Oud Schrift Br. B. van de Ven10 Het poortgbouw van Kasteel Croij P. H11 Uitnodiging kring Aarle-Rixtel  12 1971 01  Uitnodiging ledenvergadering Het bestuur1 Bij de bestuurswisseling W. Koolen2 Aankondiging van lezingen Br. B. van de Ven3 1971 02  Aankondiging excursie naar Tessenderlo A. Niessen2 Mededelingen Br. B. van de Ven3 1971 03  Mededelingen lezingen en kleine excursies Br. B. van de Ven2      1971 04  St. Henricusschool voor M.U.L.O. Br. B. van de Ven0      1971 05  Verslag jaarvergadering Br. B. van de Ven2 Excursie ‘s-Hertogenbosch “Beelden uit Brabant” Br. B. van de Ven2 Herinnering aan Max van der Poll W. K. jr.5 Max van der Poll Jan Brunn6 Het uitzoeken van een stamboom Ad Koolen9 Brief deken Beugels 27-12-1845  11 1971 06  Gewijzigde contributieregeling voor 1972 op stapel W. Koolen1 Uitnodiging lezing W. Knippenberg Br. B. van de Ven2 De Roomsche Kerkschuur te Helmond Br. B. van de Ven3 In memoriam Herman Hartz  7 Met de beste wensen  8 1968 01  Uitnodiging lezing “100 jaar kerkenbouw in Eindhoven” Het bestuur  Palmpaasoptocht voor de scholen    1967 01  Ons 100e Mededelingenblad C.H.A.M. van Bokhoven2 Ten Geleide J.M. Smit3 Rond de eerste honderd J.J.M. Heeren5 Wanneer ontstond de eerste Helmondse parochiekerk van St. Lambertus A.M. Frenken8 Helmonds Markt in de 19e eeuw A.M.G. Niessen17 Grensgeschil in het Peelgebied J.J.M. Heeren23 Helmonds Gildezilver W.H.Th. Knippenberg0 De ciborie van pastoor Willemaers 1647 J.M.Th. Verschueren30 De St. Lambertuskerk te Helmond P. v.d. Burgt34 Straatnamen in het algemeen Barontius v. d. Ven40 De oudste (bekende) van Helmont te Breda J.M.F. IJsseling44 Het schilderij “De overgave van Breda” C.H.A.M. van Bokhoven46 De leeuwen hadden toch een langere staart J.M.Th. Verschueren49 Helmond en de aanvoerder van het turfschip van Breda C.H.A.M. van Bokhoven61 1966 01  Uitnodiging lezing “Vier eeuwen volksdevotie Het Bestuutr1 Van onze penningmeester Drs. P. Hornikx1 Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven2 De Veestraat-bewoners rond de eeuwwisseling Alphons M.G. Niessen3 Helmondse straatnamen C.H.A.M. van Bokhoven6 Uit Hela’s rijk Alphons M.G. Niessen2 1966 02  Uitnodiging filmavond Het bestuur1 Helmondse straatnamen  2 Uit het boek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven4 Veestraat-bewoners rond de eeuwwisseling A.M.G. Niessen4 1966 03  Uitnodiging excursie Kasteel de Haar Het bestuur1 Mededelingen van Het bestuur  2 Kasteel de Haar Mr. A. Loosjes2 Straatnamen te Helmond Br. Barontius3 Verkiezingen en pamfletten C.H.A.M. van Bokhoven5 1965 01  Uitnodiging lezing “Was St. Willibrord werkelijk in Brabant” Het bestuur1 Nieuwjaarswensen Het bestuur3 Mededelingen van Het bestuur  4 1965 05  Uitnodiging excursie naar Venlo Het bestuur1 Bestuurssamenstelling Het bestuur3 Dankwoord voor de heer Van Mierlo Het bestuur3 1965 06  Uitnodiging excursie naar Breda Het bestuur1 Verslag van de excursie naar Venlo  2 Straatnamen van Helmond Br. Barontius2 Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven2 Helmondenaren voor de slag bij Waterloo geëerd C.H.A.M. van Bokhoven7 1965 07  Uitnodiging lezing “Straatnamen in Helmond” Het bestuur  Straatnamen in Helmond Br. Barontius  Bewoners van de binnenstad van Helmond rond 1900 A.M.G. Niessen  Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven  1965 08  Uitnodiging filmavond Het bestuur  Straatnamen te Helmond Br. Barontius  Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven  Bewoners Veestraat Alphons M.G. Niessen  Varia C. van Bokhoven  1964 01  Uitnodiging lezing “Brabantse boerderijen in Brabants landschap” Het Bestuur1 Zalig nieuwjaar Het bestuur2 Afscheid, (van C. van Bokhoven)tevens begin Het bestuur2 Verzoek van de penningmeester Th. van Mierlo2 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren4 Helmond in 1864 C.H.A.M. van Bokhoven6 1964 02  Uitnodiging lezing “De ontwikkeling van Brabantse dorpsvormen” Het bestuur1 Mededelingen van Het bestuur  1 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren2 Drankgelegenheden te Helmond bij de invoering der eerste drankwet van 1881 C.H.A.M. van Bokhoven4 1964 03  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur1      1964 05  Uitnodiging voor excursie naar Katholieke School voor Techniek en Ambacht Het bestuur1 Mededelingen van Het bestuur  2 Straatnamen te Helmond C.H.A.M. van Bokhoven2 Straatnamen Br. Barontius4 Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven7 1964 06  Uinodiging excursie “Huize Ter Turkens” Het bestuur1 Programma excursie  2 Straatnamen te Helmond Br. Barontius3 Fundatie van Theodorus Nacolaas Beels te Helmond C.H.A.M. van Bokhoven0 Scheepstal Alphons M.G. Niessen8 Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven8 1964 07  Uitnodiging lezing “Heksen, duivels en aardmannetjes” Het bestuur1 Mededelingen van Het bestuur  2 Straatnamen te Helmond Br. Barontius3 Ons eigen heem Alphons M.G. Niessen5 Uit het dagboek van deken Rath C.H.A.M. van Bokhoven6 1963 02  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur1 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren2 Helmond in 1863 C. van Bokhoven4 40 jaar Kasteel-Raadhuis v. B6 1963 03  Uitnodiging excursie naar Pomstation van het Helmonds Waterleidingbedrijf Het bestuur1 Is uw familie van Helmondse afkomst? J. Heeren2 Gebruik van water uit de Aa en grachten in het begin der 20e eeuw C. van Bokhoven3 1963 04  Uitnodiging lezing “Stiphout in een gekleurd mikske” Het bestuur1 Dr. H. Knippenberg 50 jaar doctor  2 In memoriam Jan van Oorschot  2 Is uw familie van Helmondse afkomst? J. Heeren3 De “Zevenkinderenwet”  5 1963 05  Uitnodiging excursie naar Tilburg en Goirle Het bestuur0 Herdenking 150 jaar koninkrijk Het bestuur3 ’t Spuithuis C.H.A.M. van Bokhoven3 1962 01  Toon Kortooms Het bestuur1 Is uw familie van Helmondse afkomst VII Jac. Heeren2 Helmond in 1862 van Bokhoven3 Nieuwe leden  4 1962 02  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur1 Ken uw Heem Drs. P. Hornikx4 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren6 Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven C. van Bokhoven7 Helmond en de rechtbank te Eindhoven C. van Bokhoven8 1962 06  Programma voor de excursie naar Bokrijk en Tongeren Drs. P. Hornikx1 Het openluchtmuseum te Bokrijk P. H.4 Tongeren P. H.8 Mededelingen P. H.9 1962 08  Uitnodiging lezing “Brabant” door Dr. L. van Egeraat Het bestuur1 De verdwenen kasteelpoort Jac. Heeren2 Maatschappelijke toestand der arbeiders en verhouding tussen werkgevers en arbeiders te Helmond in 1892 C. van Bokhoven3 1962 09  Uitnodiging lezing “Regionale Centralisering” Het bestuur1 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren2 Maatschappelijke toestand der arbeiders en verhouding tussen werkgevers en arbeiders te Helmond in 1892 C. van Bokhoven4 1961 03  Uitnodiging lezing :De stadsuitbreiding van Helmond” Drs. P. Hornikx1 Mededelingen van het bestuur Drs. P. Hornikx2 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren3 Helmond 1n 1861 C. van Bokhoven4 60 jaar telefoon in Helmond C. van Bokhoven6 1961 04  Uitnodiging jaarvergadering  1 Uit het Brabants Prentenboek Thieu Sijbers2 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren4 De dienstdoende schutterij van Helmond C. van Bokhoven5 1961 05  Excursie Diddens en Van Asten Het bestuur1 Causerie Afghanitan Het bestuur2 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren2 Uit de protocollen der Helmondse notarissen C. van Bokhoven4 1961 06  Uitnodiging excursie stadsarchief P. H.1 Excursie naar Nijmegen P. H.2 Een nieuw omslagblad P. H.0 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren3 Bezoek aan tentoonstelling Oirschot P. H.5 1961 07  Excursie Houtwarenfabriek N.V. Bezemer en Zn Het bestuur1 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren2 Herinneringen van Helmonders uit het begin der vorige eeuw C. van Bokhoven4 1961 09  Uitnodiging lezing “Industrie en Kapitaal in Nederland met name in Brabant in de 18e en 19e eeuw P. Hornikx1 Mededelingen van het bestuur Th. van Mierlo0 Is uw familie van Helmondse afkomst? Jac. Heeren4 Gemeentelijke Koopmansbeurs C. van Bokhoven6 Huismerken van Helmonders C. van Bokhoven8 1960 01  Uitnodiging bezoek aan Drukkerij Helmond Het bestuur1 Uit de geschiedenis van de Helmondse kranten Jac. Heeren2 Iets over het pottenbakkersbedrijf A.C.J. Gruijters4 Uit hey verslag der gemeente Helmond over het jaar 1861 Van Bokhoven6 1960 02  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur1 Bijen houden, vroeger en nu J. V.2 Oudste inwoners van de stad &v. B.5 Iets over het pottenbakkersbedrijf A.C.J. Gruijters5 Noord-Brabantse schuttersgilden  7 1960 03  Mededeling P. H.1 Verslag Algemene Jaarvergadering op 7 maart 1960  2 Het Kasteel Hillenraedt P. H.4 Het Kasteel te Horne P. H.7 Straatverlichting in Helmond in het begin van de 19e eeuw Jac. Heeren9 Plaatsnamen Lieshout – Liessel Dr. H.H. Knippenberg10 Hoe oud is Aarle-Rixtel N.P. van Gameren11 1960 04  Mededeling P. H.1 Contributie T. v. M.3 Over het afgelopen seizoen  4 Rond de kronijk van Heeze en Leende Jac. Heeren6 Gemeente Museum P. H.7 1960 05  Excursie Oirschot – Middelbeers P. H.1 Helmonders … kattendonders Dr. H.H. Knippenberg3 Een annexatie nodig (1829) Jac. Heeren5 Uit de stadsrekeningen en resolutiën C. van Bokhoven5 Helmondse geneesheren ontvangen de gouden medaille voor koepokinenting C. van Bokhoven7 1960 06  Uitnodiging lezing over Afrika Het bestuur1 Excursie DAF P. Hornikx2 Monumentenzorg in de vorige eeuw J. Heeren3 Een ongepast request aan koning Lodewijk Napoleon C. van Bokhoven4 1960 10  Wandeling door ‘s-Hertogenbosch C. van Bokhoven1      1959 01  Uitnodiging vergadering Bestuur1 De Driekoningenoptocht Bestuur2 Waarom liggen zoveel (kerken en) torens buiten de dorpskom?  2 1959 02  Uitnodiging jaarvergadering Bestuur1 Waarom liggen zoveel (kerken en) torens buiten de dorpskom? P. v.d. Burgt2 Helmondse handboogschutterijen Jac. Heeren4 Een begrafenis- en verpleegkostenrekening uit het jaat 1662 C. van Bokhoven6 1959 03  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 De kerk van Rixtel de Moederkerk van Helmond? P v.d. Burgt4 De bewoners der Veestraat in 1939 Alphons Niessen5 Een oude sportclub J. Heeren7 Vakmanschap in Helmond C. van Bokhoven8 1959 04  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 De Palmpasenoptocht Bestuur2 De kerk van Rixtel de Moederkerk van Helmond? P. v.d. Burgt2 De bewoners der Veestraat in 1939 Alphons Niessen4 Helmondse kruisbooggezelschappen Jac. Heeren7 Helmond en Oranje 1n 1766 Pieter van der Wille e.a.8 Vraag en Antwoord Rubriek  9 Helmond – Volendam P. v.d. B.9 1959 05  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Helmond en Rixtel P. v.d. Burgt0 Helmonds oude sociëteiten Jac. Heeren5 Geen feest bij een geboorte C. van Bokhoven7 1959 06  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Bij het vijftigjarig priesterfeest van Pasoor Binck P. v.d. Burgt1 Helmonds oude sociëteiten Jac. Heeren2 De verplaatsing der parochiekerk van Helmond P. v.d. Burgt3 Inwoners der Veestraat in 1839  6 oude renten C. van Bokhoven7 1959 08  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Helmondse Priesters in Oss Jac. Heeren2 De bewoners der Veestraat in 1839 (vervolg) Alphons Niessen5 Merklappen en geborduurde schilderijen  7 Enkele aantekenen bij de “Geschiedenis en heerlijkheden der dorpen Deurne, Liessel en Vlierden. P. van de Burgt8 1959 09  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 De verhouding tussen Gemert en Helmond M.A. vd Wijst2 Een kijk op de geschiedenis van Gemert en zijn kasteel Dr. Ed Loffeld C.S.Sp.6 Enkele aantekeningen bij het boek van H.N. Ouwerling (verv) P. vd Burgt9 Wie bouwden onze stad Jac. Heeren10 Excursie naar St. Oedenrode P. vd B.10 Merklappen en geborduurde schilderijen P. vd Burgt11 Gemerts liedje  11 1959 10  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Uit de geschiedenis van Bakel E.J.Th.A.M. van Emstede2 Ter inleiding op de “Parochie” van Bakel P. van de Burgt10 Heemkunde naar Gemert Paul Hornikx14 Beek en Donk  15 Mededelingen  16 1959 11  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Brabant Drs. W. Harkx2 Wie bouwden onze stad Jac. Heeren3 Iets over het Pottenbakkersbedrijf A.C.J. Gruijters5 1959 12  Mededelingen van het bestuur Bestuur1 Wie bouwden onze stad Jac. Heeren2 De geschiedenis van het drukkersbedrijf in Helmond Jac. Heeren4 Uit de eerste jaren van de electriciteitsvoorziening in onze stad C. van Bokhoven8 Gemeentebestuur van Helmond vóór honderd jaar C. van Bokhoven12 Straatnaamborden vB12 1958 01  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur  Mededeling    De oude toren van Stiphout – B –  De gevonden schat    1958 04  Uitnodiging lezing “:De valkerij in het verleden en in het heden” Het bestuur  De straf van de kruiwagen    Aankondiging lezing “Volksgeneeskunst in grootmoeders tijd”    1958 05  Uitnodiging excursie Venray Het bestuur  Melding: Bezoek aan de nieuwe gashouder    1958 06  Aankondiging lezing “Volksgeneeskunst in grootmoeders tijd” Het bestuur  Volksgeneeskunst Ben van Brabant  Lijst per 1 januari 1907 van geneesheren, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen vermeldt voor Helmond    1958 07  Bezoek aan de nieuwe gashouder Het bestuur  Nog iets over de gasfabriek    Mededelingen    1958 09  Uitnodiging lezing “De vogelwereld van Noord-Brabant” Het bestuur  De vogelwereld van Noord-Brabant Drs. W.H.Th. Knippenberg  Noodzakelijke contributieverhoging De Penningmeester  Erevoorzitter Jac. Heeren 70 jaar    1957 02  Uitnodiging lezing “De Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw” Het bestuur1 Namenlijstt van leden, ereleden en donateurs  2 Secretarissen van Helmond van 1813 tot 1957  5 Het cartularium  5 Tiende reeks studiedagen van Brabants Heem te Boxtel P. v.d. B.6 1957 03  Tentoonstelling van geschilderde portretten van bekende Helmonders  1 Opgravingen in Noord Brabant  2 Cijnsboeken van de Heerlijkheid Helmond  3 Koude mei in 1724  5 Nieuwe leden  5 1957 04  Gids voor het bezoek aan het Kasteel-Raadhuis en de Tentoonstelling van geschilderde portretten van bekende Helmonders Het bestuur1      1957 05  Lijst van de geschilderde portretten van bekende Helmonders Het bestuur1      1957 06  Uitnodiging excursie naar het Warandepark Het bestuur  Tentoonstelling van geschilderde portretten van bekende Helmonders was een succes  3 Voornemen excursie naar Achelse Kluis  4 Patroonheiligen  4 1957 07  Uitnodiging excursie naar Achelse Kluis Het bestuur1 Tentoonstelling Helmond in Oorlogstijd en Bevrijding  4 1957 08  Uitnodiging lezing “De stoet als kunstvorm” Het bestuur1 Straatnamen  1 Tentoonstelling Helmond in Oorlogstijd en Bevrijding goed bezocht  4 Excursie naar Achelse Kluis (verslag)  4 1956 01  Uitnodiging jaarvergadering Het bestuur1 Jaarverslag van de secretaris  2 1956 02  Aanvulling jaarverslag  1      1955 01  uitnodiging lezing “Hetvolk werd gevoerd in en door zijn heem”  1 Altaren in de voormalige Parochie Kerk van Helmond    In memoriam Joh. Jacobs Het bestuur  Mededelingen Het bestuur  1955 02  Uitnodiging lezing “De geschiedenis van de Abdij van Binderen”    October 1853. Ongeregeldheden in de stad en ruziemakende fabrikanten    Palpaasoptocht    1955 03  Uinodiging bezoek aan het Kasteel-Raadhuis en Museum    Burgemeesters van Helmond sinds 1814    Mededelingen van het bestuur    Het Schrijfambacht van Peelland    1955 07  Uitnodiging lezing “De geschiedenis van het Oostbrabantse landschap en de structuur van de nederzettingen”    Onderzoek naar de Brabantse folklore    Driekoningen optocht    Jaarvergadering    1954 09  Verslag jaarvergadering    Brief (d.d. de tweede sansculottische dag van het tweede jaar van de Franse Republiek) van Brigade-generaal Compère aan burgemeester en magistraten van Helmond    Brief aan de burgemeester van Helmond met de eis vierhonderd kannen jenever te leveren    Aankondiging lezing “Luchtfoto’s verraden de geheimen van de bodem”    1954 10  Van het Bestuur    Brief (d.d. 15 nov 1854) van de burgemeester van Helmond aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake werkgelegenheid    Van onze penningmeester    Van het Hoofdbestuur (Brabants Heem)    Nieuwe leden