Lezingen

De leden van deze werkgroep spannen zich in om gedurende het jaar diverse lezingen en excursies te organiseren voor de leden, maar ook voor niet-leden van de heemkundekring.